SÖMÜRGELEŞTİRME (TDK)

Sömürgeleştirmek işi, müstemlekeleştirme: "Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık."- F. R. Atay.

Sömürgeleştirme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi T , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi E . Başı S sonu E olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KITA Nedir?


1 . Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara: "Avrupa kıtası."- .
2 . askerlik Askerlerin bir komutanın emrinde bir araya gelmesinden oluşan birlik: "Trakya'da, Anadolu'dan gelecek yeni kıtalara intizar edilmektedir."- F. R. Atay.
3 . edebiyat Dörtlük: "Abdülkadir Efendi'nin yazdığı tarih kıtasını aynen buraya geçirmekte bir fayda yok."- B. Felek.
4 . eskimiş Parça, tane: "İki kıta mektup."- .

MÜSTEMLEKE Nedir?

Sömürge: "Liberalizm, müstemlekelerde tatbik edilmiş bir sistemdir."- Atatürk.

SÖMÜRGE Nedir?

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

SÖMÜRGELEŞTİRMEK Nedir?

Sömürge durumuna getirmek, sömürge yapmak, müstemlekeleştirmek.

VATAN Nedir?

Yurt: "Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir."- N. H. Onan.

E E E G L M M R R S T Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Sömürgeleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Sömürgeleşme,

11 Harfli Kelimeler

Gürleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Görülmemiş, Görümsetme, Gösterilme, Güreştirme, Örgütleşme, Resimleşme, Resmileşme, Sergiletme, Simgeleşme, Tümörleşme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirme, Geriletme, Güreşilme, Örgütleme, Resimleme, Restleşme, Sergileme, Sertleşme, Simgeleme, Süregelme, Süreletme, Sürmeleme, Sütreleme, Şeritleme, Tersleşme, Üleştirme, Üretimsel,

8 Harfli Kelimeler

Esirgeme, Eşitleme, Gerileme, Gömüleme, Göresime, Görmemiş, Gösterim, Gösteriş, Gösterme, Gümletme, Gürleşme, İmgeleme, Meristem, Mermerli, Mermersi, Meserret, Mitleşme, Mürtesem, Örgüleme, Örgütsel, Örseleme, Resmetme, Semereli, Semirtme, Sertelme, Şeritler, Telesime, Tersleme, Tireleme, Tümselme, Üretilme, Üsteleme,

7 Harfli Kelimeler

Emretme, Ergitme, Ergürme, Esritme, Estirme, Eştirme, Gelişme, Gemleme, Gerelti, Gerilme, Getirme, Gölerme, Gömülme, Görülme, Görüşme, Gösteri, Götürme, Gümleme, Güreşme, Gürleme, İmgelem, İmgesel, İsteşme, İşletme, İteleme, İtleşme, Lösemit, Meleşme, Müşteri, Örtülme, Örtüşme, Öteleme, Semerli, Semirme, Serilme, Sömürge, Sömürme, Sürmeli, Teemmül, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Elemge, Eletme, Emilme, Emişme, Emleme, Ergime, Erişme, Erişte, Eritme, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Esleme, Esrime, Eşilme, Eşleme, Geleme, Görele, Göreli, Görmüş, Görsel, İletme, İmleme, İsleme, İsteme, İşetme, İşleme, Lösemi, Meleme, Meltem, Memeli, Mermer, Mesele, Mesire, Meşime, Metres, Metris, Mürşit, Müslim,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Erime, Ermiş, Eseme, Esire, Esmer, Ester, Eşlem, Etsel, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerim, Geriş, Germe, Girme, Gitme, Gölet, Gömme, Gömüş, Gömüt, Görme, Görüm, Görüş, Gülme, Güreş, Gütme, İsmet, İstem, İster, İşeme, İşlem, İşret, Lemis, Liret, Liste, Litre, Meles, Meleş,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Ergi, Eril, Erim, Eriş, Erme, Erte, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil, Etli, Etme, Gele, Gemi, Geri, Getr, Gişe, Göle, Gömü, Göre, Görü, Gres, Gril, Güme,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Eti, Gem, Göl, Göt, Gri, Gül, Güm, Gür, İle, İrs, Leş, Lig, Lim, Lir, Lös, Met, Mil, Mim, Mir, Mis, Mit, Öge, Ölü, Örs, Örü, Öte, Ret, Sel, Sem, Ser, Set, Sim, Sit, Sör, Süt, Şem, Şer, Şet,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Es, Eş, Et, Ge, İl, İm, İs, İş, İt, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.