SÖMÜRGELEŞME (TDK)

Sömürge durumuna gelme, müstemlekeleşme.

Sömürgeleşme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı S sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

MÜSTEMLEKE Nedir?

Sömürge: "Liberalizm, müstemlekelerde tatbik edilmiş bir sistemdir."- Atatürk.

SÖMÜRGE Nedir?

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

E E E G L M M R S Ö Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Sömürgeleşme,

9 Harfli Kelimeler

Süregelme, Sürmeleme,

8 Harfli Kelimeler

Gömüleme, Gürleşme, Örgüleme, Örseleme,

7 Harfli Kelimeler

Gemleme, Gölerme, Gömülme, Görülme, Görüşme, Gümleme, Güreşme, Gürleme, Meleşme, Sömürge, Sömürme, Üremsel,

6 Harfli Kelimeler

Elemge, Emleme, Erseme, Eserme, Esleme, Eşleme, Geleme, Görele, Görmüş, Görsel, Meleme, Mesele, Örülme, Semere, Üleşme,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eseme, Esmer, Eşlem, Gelme, Gemre, Germe, Gömme, Gömüş, Görme, Görüm, Görüş, Gülme, Güreş, Meles, Meleş, Meres, Mesel, Ölmüş, Remel, Reşme, Semer, Serme, Sümer, Sürme, Şemse, Ülger, Ülser, Üreme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emme, Erme, Eser, Esme, Esre, Eşme, Gele, Göle, Gömü, Göre, Görü, Gres, Güme, Güre, Meme, Meşe, Müge, Ölme, Ölüm, Ölüş, Ömür, Örge, Örgü, Örme, Örüm, Örüş, Öşür, Reel, Röle, Sele, Seme, Sere, Süre, Şems, Üleş, Ürem, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Gem, Göl, Gül, Güm, Gür, Leş, Lös, Öge, Ölü, Örs, Örü, Sel, Sem, Ser, Sör, Şem, Şer, Üre,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Es, Eş, Ge, Le, Me, Re, Se, Şe, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.