SÖKÜLÜŞ (TDK)

Sökülmek eylemi ya da biçimi.

Sökülüş kelimesi baş harfi S son harfi Ş olan bir kelime. Başında S sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi Ü , yedinci harfi Ş . Başı S sonu Ş olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

SÖKÜLMEK Nedir?


1 . Sökme işine konu olmak: "Duvardaki bir pencerenin sökülüp alınamayacak kadar kuvvetle yerleştirilmiş demir parmaklıkları."- R. N. Güntekin.
2 . (-i), argo Parayı istemeyerek vermek, harcamak.

K L S Ö Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sökülüş,

5 Harfli Kelimeler

Söküş, Sülük,

4 Harfli Kelimeler

Küsü, Lüks, Ölük, Ölüş, Ülkü, Ülüş,

3 Harfli Kelimeler

Kös, Kül, Küs, Lök, Lös, Lük, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.