RUTHERFORDYUM (TDK)

Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad (simgesi Rf).

Rutherfordyum kelimesi baş harfi R son harfi M olan bir kelime. Başında R sonunda M olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi H , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi F , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi D , onbirinci harfi Y , onikinci harfi U , onüçüncü harfi M . Başı R sonu M olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMERİKALI Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse, Amerikan.

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEME Nedir?


1 . Elemek işi, eliminasyon.
2 . spor Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

KURÇATOVYUM Nedir?

Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element (simgesi Ku).

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

D E F H M O R R R T U U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Rutherfordyum,

7 Harfli Kelimeler

Homurtu,

6 Harfli Kelimeler

Hortum, Oturum, Reform, Rodyum, Toryum,

5 Harfli Kelimeler

Domur, Dorum, Doyum, Dumur, Durum, Duyum, Forte, Forum, Hudut, Humor, Metro, Moher, Ruhum, Tohum, Torum, Yortu, Yorum, Yudum, Yumru, Yurdu, Yutum,

4 Harfli Kelimeler

Defo, Demo, Dert, Doru, Duru, Duyu, Efor, Eruh, Fert, Form, Frer, Mert, Murt, Omur, Ordu, Oyum, Tofu, Uhde, Umde, Umre, Umur, Umut, Uydu, Uyum, Uyur, Yurt,

3 Harfli Kelimeler

Def, Deh, Dem, Dut, Duy, Fer, Fut, Hem, Her, Hey, Hor, Huy, Met, Mey, Mor, Mut, Ret, Rey, Rom, Rot, Ruf, Ruh, Rum, Tef, Tem, Ter, Tor, Toy, Tuh, Tur, Umu, Yem, Yer, Yom, Yuf, Yuh,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Eh, Em, Er, Et, Ey, Fe, He, Hu, Me, Od, Of, Oh, Om, Ot, Oy, Re, Te, Tu, Uf, Ur, Ut, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.