RUMELİLİ (TDK)

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa topraklarında yaşayan Türklerden olan kimse.

Rumelili kelimesi baş harfi R son harfi İ olan bir kelime. Başında R sonunda İ olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi U , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı R sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İMPARATOR Nedir?

Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OSMANLI Nedir?


1 . XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları: "O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı"- T. Buğra.
2 . sıfat, mecaz Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan: "Benim bildiğim Osmanlı kadınlar dobra dobradır."- N. Cumalı.

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

ZAMANINDA Nedir?


1 . Eskiden: "Zamanında bir Kasımpaşalı Hayalî Hafız varmış."- A. Ş. Hisar.
2 . Tam vaktinde.

E L L M R U İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Rumelili,

7 Harfli Kelimeler

Rimelli,

5 Harfli Kelimeler

İleri, Melul, Milel, Milli, Milli, Remil, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Elim, Elli, Emir, Eril, Erim, İlim, İlle, İlme, Lime, Meri, Remi, Rumi, Umre,

3 Harfli Kelimeler

İle, İri, Lim, Lir, Mil, Mir, Rum,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, İl, İm, Le, Me, Mi, Re, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.