RUHSUZ (TDK)

Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin.

Ruhsuz kelimesi baş harfi R son harfi Z olan bir kelime. Başında R sonunda Z olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi S , beşinci harfi U , altıncı harfi Z . Başı R sonu Z olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CANSIZ Nedir?


1 - Canını yitirmiş, ölmüş.
2 - Güçsüz, mecalsiz.
3 - İlgi uyandırmayan, sönük.
4 - Durgun.
5 - Canlı olmayan (varlık); °camit.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİSİZ Nedir?

Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr.

GÜÇSÜZ Nedir?

Gücü olmayan, âciz.

MİSK Nedir?

Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çakarılan güzel kokulu madde.

MİSKİN Nedir?


1 . Çok uyuşuk olan (kimse): "Hayran olduğum adamı miskin bir mektep çocuğu gibi yaka paça alıp götürdü."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Hoş görülemeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen (kimse).
3 . Cüzzam hastalığına tutulmuş olan (kimse).
4 . eskimiş Âciz, zavallı: "Âşık olan miskin olur / Hak yoluna teslim olur"- Yunus Emre.

H R S U U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ruhsuz,

5 Harfli Kelimeler

Huzur, Zuhur,

3 Harfli Kelimeler

Ruh, Rus, Ruz, Sur,

2 Harfli Kelimeler

Hu, Su, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.