RUHSATNAME (TDK)

Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat.

Ruhsatname kelimesi baş harfi R son harfi E olan bir kelime. Başında R sonunda E olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi U , üçüncü harfi H , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi N , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı R sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BELİ Nedir?

Evet.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİN Nedir?


1 . Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik.
2 . felsefe Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3 . kimya Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

ETKİNLİK Nedir?


1 . Etkin olma durumu, müessiriyet.
2 . Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.
3 . felsefe Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.
4 . ruh bilimi Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu.
5 . toplum bilimi İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

İDARECE Nedir?

İdare yönünden, idare tarafından.

KAMU Nedir?


1 . Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
2 . Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme: "Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş."- H. Taner.
3 . sıfat, eskimiş Hep, bütün: "Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize."- Yunus Emre.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

ÖNCEDEN Nedir?

Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce: "Önceden bilmiyordu, sonra öğrendi."- .

ŞART Nedir?

Koşul.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

A A E H M N R S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ruhsatname,

8 Harfli Kelimeler

Muhtasar,

7 Harfli Kelimeler

Hamaset, Hasenat, Hasmane, Hastane, Maharet, Masnuat, Semahat,

6 Harfli Kelimeler

Anamur, Asuman, Harman, Hasret, Mahrut, Mahsur, Mantar, Mastar, Master, Mastur, Masura, Matrah, Menhus, Mensur, Mesaha, Mestur, Muhtar, Murana, Mutena, Namert, Natura, Nemrut, Numara, Rahman, Rahmet, Ruhsat, Santra, Santur, Sarman, Serhat, Sureta, Tarhun, Usanma, Utanma,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Antre, Arena, Armut, Artma, Astar, Ehram, Ensar, Esham, Hamse, Hamur, Hamut, Hanut, Haram, Harem, Harta, Hasar, Hasat, Haset, Hasta, Hasut, Hatun, Humar, Hurma, Mahra, Mahur, Mahut, Manas, Manat, Masat, Masnu, Masun, Matah, Matuh, Menus, Mesut, Metan, Muare, Muhat, Murat,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Aman, Amut, Anam, Anma, Anut, Arma, Arsa, Asar, Asma, Ateh, Atma, Eman, Enam, Erat, Eruh, Esma, Esna, Hamt, Hane, Hara, Hare, Hars, Hart, Hasa, Hata, Mana, Marn, Mars, Mart, Masa, Maun, Mera, Mert, Mesh, Mest, Meta, Murt, Muta, Naat,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahu, Ama, Ana, Ant, Ara, Art, Asa, Ast, Ata, Ate, Aut, Ham, Han, Har, Has, Hat, Hem, Her, Hun, Mas, Mat, Men, Met, Mut, Nam, Nar, Nas, Nem, Net, Nuh, Nur, Ram, Ret, Ruh, Rum, Run, Rus, Sah, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, An, Ar, As, At, Eh, Em, En, Er, Es, Et, Ha, He, Hu, Me, Ne, Ra, Re, Se, Su, Ta, Te, Tu, Un, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.