ROMATİZMA (TDK)

Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı: "Dikkat ediniz, bu bir romatizma başlangıcıdır."- S. F. Abasıyanık.

Romatizma kelimesi baş harfi R son harfi A olan bir kelime. Başında R sonunda A olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı R sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞRILI Nedir?

Ağrıyan, ağrısı olan: "Ağrılı diş."- . Ağrılı özel, isim Ağrı ilinden olan kimse.

EKLEM Nedir?

Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

ROMATİZMA Nedir?

Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı: "Dikkat ediniz, bu bir romatizma başlangıcıdır."- S. F. Abasıyanık.

A A M M O R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Romatizma,

7 Harfli Kelimeler

Tomarza, Tozarma,

6 Harfli Kelimeler

Amitoz, Amorti, Marazi, Mimoza, Otarma, Taoizm, Ziraat,

5 Harfli Kelimeler

Arami, Arazi, Ariza, Aroma, Artma, Atari, Azami, İmroz, İtmam, Maraz, Mariz, Matiz, Mazot, Mimar, Mirat, Mirza, Mitoz, Ortam, Otama, Otizm, Tamam, Tamim, Tamir, Taraz, Tariz, Tazim, Tomar, Zamir, Zarta,

4 Harfli Kelimeler

Amir, Amit, Amma, Amor, Aort, Araz, Arma, Atma, Atom, Azar, Azat, Azim, Azit, Azma, Azot, İmam, İmar, İmza, İrat, İzam, Mama, Mart, Mazi, Miat, Mira, Miza, Orta, Rami, Rota, Roza, Taam, Tarz, Trio, Zait, Zara, Zati, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ama, Ara, Ari, Art, Arz, Ata, Ati, Aza, İma, İta, Mai, Mat, Mim, Mir, Mit, Mor, Oma, Ora, Ram, Rom, Rot, Tam, Tar, Tim, Tiz, Tor, Toz, Zam, Zar, Zat, Zir, Zom, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, At, Az, İm, İt, İz, Mi, Om, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.