RİZİKO (TDK)

Risk: "Kendini bu rizikolardan korumak isteyen dirençli tutumuna elbet bir diyeceğimiz olamaz."- H. Taner.

Riziko kelimesi baş harfi R son harfi O olan bir kelime. Başında R sonunda O olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi O . Başı R sonu O olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİRENÇLİ Nedir?

Direnci olan: "Kendini bu rizikolardan korumak isteyen dirençli tutumuna elbet bir diyeceğimiz olamaz."- H. Taner.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

ELBET Nedir?

Kuşkusuz, herhalde, şüphesiz.

KORUMAK Nedir?


1 . Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek: "Orasını tozdan, yağmurdan korumak borcumuzdur."- O. S. Orhon.
2 . Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek: "Beni kendi kardeşi gibi sever, babasının hışmından korurdu."- R. Enis.
3 . (-i) Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek: "Yurdu korumak."- .
4 . (-i) Tehlikeli, zararlı durumları önlemek: "İlaçla meyveleri korudu."- .
5 . (-i), mecaz Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek: "Üstünü başını biraz korusaydın bu kadar kirlenmezdi."- .
6 . (-i), mecaz Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek: "Geleneklerini koruyorlar."- .
7 . (-i), mecaz Karşılamak, denk gelmek: "Bu işin geliri masrafını korumaz."- .

OLAMAZ Nedir?


1 . Olmasını önleyecek derecede güçlü engelleri bulunan, olanaksız, gayrimümkün: "Havada uçmak, eskiden insan için olamaz sanılırdı."- .
2 . ünlem Hayret, şaşırma bildirmek için kullanılan bir söz.

RİSK Nedir?

Riziko.

RİZİKO Nedir?

Risk: "Kendini bu rizikolardan korumak isteyen dirençli tutumuna elbet bir diyeceğimiz olamaz."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

K O R Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Riziko,

5 Harfli Kelimeler

Kizir, Zikir,

4 Harfli Kelimeler

İkiz, Kriz,

3 Harfli Kelimeler

İki, İri, Kir, Kor, Koz, Zir, Zor,

2 Harfli Kelimeler

İz, Ki, Ok,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.