RİYASIZ (TDK)


1 . Olduğu gibi görünen, ikiyüzlü davranmayan: "Riyasız Evliya Çelebi Beşiktaş'taki seyir yerinin de bülbüllerle kaynaştığını söyler."- S. Birsel.
2 . zarf İki yüzlü davranmadan: "Dünyayı ve şehri riyasız kucaklamak istiyordum."- S. F. Abasıyanık.

Riyasız kelimesi baş harfi R son harfi Z olan bir kelime. Başında R sonunda Z olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı R sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEŞİK Nedir?


1 . Bebekleri yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta veya demirden yapılmış sallanır bir çeşit küçük karyola: "Ayaklarının ucuna basarak beşiğin yanına geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Ambalajlanacak malın biçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaların tümü.
3 . mecaz Bir şeyin doğup geliştiği yer: "Sırbistan'ın beşiği ve kaynağı burasıdır."- F. R. Atay.
4 . spor Yüzüstü yatışta, geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karın üzerinde baş ve ayak yönünde sallanma.

BÜLBÜL Nedir?


1 . Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos).
2 . mecaz Sesi çok güzel olan kimse: "Hanende Nedim Bey ki gençliğinde Boğaziçi'nin bülbülü, en sevgili kuluyken artık onun da ihtiyarlamaya, sesinin bozulmaya başladığı söylenirdi."- A. Ş. Hisar.

ÇELEBİ Nedir?


1 . Bektaşi ve Mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen unvan.
2 . eskimiş Hristiyan tüccar: "Çelebi, tütün mü alacaksınız?"- .
3 . sıfat Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse): "Yeleği gümüş köstekli, fesi kalıpsız, orta yaşlı bir adamdı. Son derece Osmanlı ve çelebi."- A. İlhan.

EVLİYA Nedir?


1 . Ermiş: "Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim."- R. H. Karay.
2 . halk ağzında Yatır.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

İKİYÜZLÜ Nedir?

Özü sözü bir olmayan, riyakâr, mürai: "Kocasının zayıf bir adam olduğunu bilmez miydi, bilirdi, şimdi bir de ikiyüzlü olduğunu gözleriyle görüyordu."- A. İlhan.

KUCAKLAMAK Nedir?


1 . Kollarla sarıp göğüs üzerine bastırmak: "Onlar, daha fazlasını yaparak sessizce birbirlerini kucakladılar."- R. N. Güntekin.
2 . Kucağına almak, kucağında taşımak.
3 . İçine almak veya çepeçevre sarmak, kuşatmak: "Şaşılacak kadar tatlı, sevimli, nazik eli, elimi kucakladı."- Y. Z. Ortaç.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

RİYASIZ Nedir?


1 . Olduğu gibi görünen, ikiyüzlü davranmayan: "Riyasız Evliya Çelebi Beşiktaş'taki seyir yerinin de bülbüllerle kaynaştığını söyler."- S. Birsel.
2 . zarf İki yüzlü davranmadan: "Dünyayı ve şehri riyasız kucaklamak istiyordum."- S. F. Abasıyanık.

YÜZLÜ Nedir?


1 . Yüzü herhangi bir nitelikte olan: "Yanında ... kapkara yüzlü, bembeyaz dişli lakin çırılçıplak olmayan bir de zenci vardı."- R. H. Karay.
2 . mecaz Şımartılmış, yüz bulmuş (kimse).

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A I R S Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Riyasız,

5 Harfli Kelimeler

Arızi, Arsız, Aysız, Sarız, Sayrı, Yazır, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Arız, Asır, Asri, Ayrı, İrsı, Razı, Rıza, Riya, Sair, Sarı, Sari, Sayı, Sıra, Siya, Yarı, Yazı, Yısa, Zayi, Zira, Ziya,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Ari, Arz, Ası, Asi, Ayı, Azı, Ira, Irz, İrs, İsa, Ray, Say, Saz, Sır, Siz, Yar, Yas, Yaz, Yır, Zar, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, Ay, Az, İs, İz, Ra, Si, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.