RİYA (TDK)

İkiyüzlülük.

Riya kelimesi baş harfi R son harfi A olan bir kelime. Başında R sonunda A olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A . Başı R sonu A olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İKİYÜZLÜ Nedir?

Özü sözü bir olmayan, riyakâr, mürai: "Kocasının zayıf bir adam olduğunu bilmez miydi, bilirdi, şimdi bir de ikiyüzlü olduğunu gözleriyle görüyordu."- A. İlhan.

İKİYÜZLÜLÜK Nedir?

İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama, riya, riyakârlık, mürailik: "Mademki ... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu?"- H. Taner.

A R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Riya,

3 Harfli Kelimeler

Ari, Ray, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Ar, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.