RİHTER (TDK)

Depremlerin genliğini ölçme anlamına gelen "Rihter ölçeği" tamlamasında geçer.

Rihter kelimesi baş harfi R son harfi R olan bir kelime. Başında R sonunda R olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi İ , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R . Başı R sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

DEPREM Nedir?

Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

TAMLAMA Nedir?


1 . Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi.
2 . Tamamlama.

E H R R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Tehir,

4 Harfli Kelimeler

Tehi, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Her, Hit, Ret, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Er, Et, He, İt, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.