RESSAMLIK (TDK)


1 . Ressam olma durumu: "Ressamlığı hayatta kendime bir mefkûre diye kabul ediyordum."- H. C. Yalçın.
2 . Resim yapma sanatı.

Ressamlık kelimesi baş harfi R son harfi K olan bir kelime. Başında R sonunda K olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı R sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

RESSAM Nedir?

Resim yapan sanatçı: "Ben kendi hesabıma ressam olmak isterdim."- H. E. Adıvar.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A E I K L M R S S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ressamlık,

7 Harfli Kelimeler

Kremalı, Meraklı,

6 Harfli Kelimeler

Esaslı, Irksal, Kamerı, Karslı, Kassıl, Kırsal, Marsık, Mıskal, Reklam, Ressam, Salkım, Sarkıl, Sarsık, Sarsım,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Amelı, Asker, Asklı, Aslık, Elmas, Emlak, Emsal, Irmak, Islak, Kalem, Kalım, Kamer, Karlı, Kasem, Kasım, Kasır, Kaslı, Kelam, Kemal, Kılma, Kırma, Kısas, Kısma, Kıssa, Krema, Marke, Maske, Melas, Merak, Mısra, Rakım, Saklı, Saksı, Salık, Sarık, Sarım, Selam, Serak, Sıkma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Akse, Alem, Alık, Alım, Amel, Arık, Arlı, Ases, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Elma, Esas, Esma, Irak, Iska, Kale, Kame, Kare, Karı, Kars, Kase, Kısa, Klas, Kral, Krem, Lake, Lame, Mark, Mars, Mask, Meal, Mera, Rakı, Raks,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Arı, Ark, Ası, Ask, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kas, Kel, Kem, Ker, Kes, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Mas, Ram, Sak, Sal, Sam, Sek, Sel, Sem, Ser, Ses, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, Ek, El, Em, Er, Es, Ke, La, Le, Me, Ra, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.