RESMİGEÇİT (TDK)

Geçit töreni: "Eğri kılıcının kabzasına dayanmış, süvarilerin resmigeçidine bakıyor."- F. R. Atay.

Resmigeçit kelimesi baş harfi R son harfi T olan bir kelime. Başında R sonunda T olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi T . Başı R sonu T olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEÇİT Nedir?


1 . Geçmeye yarayan yer, geçecek yer: "Başka türlü düşünmek, köprüyü bırakıp çayda geçit aramaya benzer."- T. Buğra.
2 . coğrafya İki dağ arasında dar ve uzun yol.

KABZA Nedir?

Silah, kılıç vb. şeylerde tutulacak yer, tutak, sap: "Kabzası altın kakmalı palası elinden düşmüştü."- F. F. Tülbentçi.

SÜVARİ Nedir?


1 . Atlı.
2 . askerlik Atlı asker: "Bir sabah süvarilerimizin şehre girdiği işitildi."- P. Safa.
3 . denizcilik Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kimse.

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

TÖREN Nedir?


1 . Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim: "Töreni daha uzaktan izleyen annelerle babalar da sevinçle el çırpıyorlardı."- Ç. Altan.
2 . Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim, seremoni.

E E G M R S T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Resmigeçit,

8 Harfli Kelimeler

Geçirtme, Seçtirme,

7 Harfli Kelimeler

Ergitme, Esritme, Estirme, Geçirim, Geçirme, Getirim, Getirme, İçirtme, Simetri,

6 Harfli Kelimeler

Çiseme, Ergime, Eritme, Ertesi, Esirme, Esrime, Getiri, Grimsi, İçerme, İçirme, İsteme, İsteri, Mertçe, Mesire, Mestçi, Metres, Metris, Tersim,

5 Harfli Kelimeler

Çerge, Çitme, Erime, Esire, Esmer, Ester, Geçer, Geçim, Geçit, Geçme, Gemre, Gerçi, Gereç, Gerim, Germe, Girim, Girme, Gitme, İçeri, İrite, İsmet, İstem, İster, İstim, Meres, Meret, Meriç, Mersi, Metis, Metre, Resim, Resmi, Ritim, Seçim, Seçme, Semer, Serçe, Sergi, Serim, Serme,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çete, Çise, Çiti, Emeç, Emet, Emir, Ergi, Erim, Erme, Erte, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Etçi, Eter, Etme, Geçe, Gemi, Geri, Getr, Gres, İçim, İçit, İçme, İçre, İmge, İris, İsim, İtçe, İtme, Meri, Mert, Mest, Reis, Remi, Rest, Seçi,

3 Harfli Kelimeler

Çim, Çir, Çis, Çit, Ege, Erg, Eti, Geç, Gem, Gri, İri, İrs, İti, Meç, Met, Mir, Mis, Mit, Ret, Sem, Ser, Set, Sim, Sit, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Em, Er, Es, Et, Ge, İç, İm, İs, İt, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.