RESİMSELCİLİK (TDK)

XIX y.y. sonlarında fotoğrafçılığı etkileyen ve fotoğrafı resim gibi ayrı bir sanat dalı yapmayı amaçlayan akım.

Resimselcilik kelimesi baş harfi R son harfi K olan bir kelime. Başında R sonunda K olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı R sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

FOTO Nedir?


1 . Işık.
2 . Fotoğraf.

FOTOĞRAF Nedir?


1 . Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme.
2 . Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto: "Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bıraktı."- Ö. Seyfettin.

FOTOĞRAFÇI Nedir?


1 . Fotoğraf çeken veya basan kimse.
2 . Fotoğrafhane.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C E E K L L M R S S İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Remilcilik, Resimcilik, Semercilik,

9 Harfli Kelimeler

Esircilik, Kirecimsi, Mesirelik, Sersemlik,

8 Harfli Kelimeler

Cimrilik, Emicilik, Eskrimci, Esmerlik, İkilemli, İlikleme, Kemirici, Mercekli, Merceksi, Resimlik, Resmilik, Selimlik, Serilmek, Seslilik,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklesil, Eksilme, Emircik, Emirlik, Erillik, Erselik, Esirlik, Esirmek, Eskimsi, Esrimek, İkileme, İkircil, İkircim, İlerici, İlerlek, İlkelce, İlkesel, İlmikli, İrkilme, İsimlik, İskemle, İslemek, Kelleci, Kemerli, Kesilme, Kesimci, Kesirli, Kilerci, Kilimci, Kilisli, Killeme, Mesleki, Reislik, Remilci, Resimci, Resimli, Resimsi, Rimelli, Semerci,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ekilme, Ekseri, Elemli, Emekli, Eriksi, Erimek, Esirci, Esirme, Eskice, Eskici, Eskime, Eskrim, Esrime, İkilem, İlikli, İliksi, İlkeci, İrilik, İsilik, İsimli, İskele, İsleme, Keleci, Kelime, Kerime, Kermes, Keseli, Kesici, Kilise, Kimisi, Lekeci, Lekeli, Liseli, Meclis, Melike, Mercek, Mesire, Meslek, Mikser,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Celse, Cemil, Cemre, Cesim, Cimri, Cirim, Cisim, Ekici, Ekili, Eklem, Ekler, Ekser, Elcik, Ellik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Ercik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, İkici, İkili, İklim, İksir, İleri, İlkel, İlmek, İlmik, İmece,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Ecir, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emir, Erce, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İris, İsim, İsli,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Ece, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kir, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sek, Sel, Sem, Ser, Ses, Sik, Sim, Sis, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.