RESİMSELCİ (TDK)

Resimselcilik akımını uygulayan fotoğrafçı.

Resimselci kelimesi baş harfi R son harfi İ olan bir kelime. Başında R sonunda İ olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı R sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

FOTO Nedir?


1 . Işık.
2 . Fotoğraf.

FOTOĞRAF Nedir?


1 . Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme.
2 . Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto: "Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bıraktı."- Ö. Seyfettin.

FOTOĞRAFÇI Nedir?


1 . Fotoğraf çeken veya basan kimse.
2 . Fotoğrafhane.

RESİMSELCİLİK Nedir?

XIX y.y. sonlarında fotoğrafçılığı etkileyen ve fotoğrafı resim gibi ayrı bir sanat dalı yapmayı amaçlayan akım.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

C E E L M R S S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Remilci, Resimci, Resimli, Resimsi, Semerci, Semerli, Serilme, Seselim, Silmece, Silmeci,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Esirci, Esirme, Esrime, İsleme, Meclis, Mesire, Serili, Sersem, Seslem,

5 Harfli Kelimeler

Celse, Cemil, Cemre, Cesim, Cimri, Cirim, Cisim, Emici, Erime, Esire, Esmer, İleri, İmece, İrice, İslim, Lemis, Melce, Meles, Merci, Meres, Mersi, Mesel, Milis, Misel, Misil, Misis, Recim, Remel, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Selim, Selis, Semer, Serim, Serme, Sesli, Sicil, Sicim,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Ecir, Elci, Elem, Elim, Emel, Emir, Erce, Eril, Erim, Erme, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, İlim, İlme, İris, İsim, İsli, Lice, Lime, Lise, Meri, Reel, Reis, Remi, Seci, Sele, Seme, Sere, Seri, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Ece, İle, İri, İrs, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sel, Sem, Ser, Ses, Sim, Sis,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.