RENKTEŞLEME (TDK)

Kimi hayvan türlerinde görülen, beden renklerini yaşadıkları ortamın rengine uydurma yeteneği.

Renkteşleme kelimesi baş harfi R son harfi E olan bir kelime. Başında R sonunda E olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi T , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı R sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEDEN Nedir?


1 . Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut.
2 . Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde: "Yemen halkı yaz günlerinde bedenlerini serinletmek için kabuğu kaynatıp içerler."- S. Birsel.
3 . Giysilerde ölçü.
4 . Kale duvarı.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAM Nedir?


1 . Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü: "Bu ağustos ayı, bir cinayet için hiç de uygun ortam değildi."- H. Taner.
2 . Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform.
3 . mecaz Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü: "Sanat ortamı. Çalışma ortamı."- .
4 . ruh bilimi Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

UYDURMA Nedir?


1 . Uydurmak işi.
2 . Gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösterilen haber, asparagas.
3 . sıfat Gerçek dışı, uydurulmuş olan, yalan, sahte, asılsız, düzme: "Atatürk'ün Osmanlıcayı Türkçeleştirmek hususundaki güzel arzusunu bugünkü 'uydurma dilcilik' gayretine alet etmişiz."- B. Felek.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

E E E E K L M N R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Neşterlemek,

10 Harfli Kelimeler

Ertelenmek, Eterleşmek, Neşterleme, Şekerlenme, Tekerlenme,

9 Harfli Kelimeler

Ertelemek, Ertelenme, Eşelenmek, Eterlemek, Eterleşme, Kenetleme, Kentleşme, Kerteleme, Neşretmek, Netleşmek, Şekerleme, Şeneltmek, Tekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Erteleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Etekleme, Eterleme, Etlenmek, Neşretme, Netleşme, Renkleme, Şenelmek, Şeneltme, Tekleşme, Terlemek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekleşme, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Ermenek, Eşeleme, Eşlemek, Eşlenme, Etlenme, Keneler, Keşleme, Menekşe, Menteşe, Şenelme, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Eletme, Enemek, Erkete, Eşelek, Eşleme, Keleme, Kement, Kemere, Kenter, Kermen, Kertme, Kreten, Leşker, Meleke, Mertek, Neşter, Şeklen, Teleke, Teleme, Temren, Teneke, Tereke,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Entel, Erken, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Kerte, Keşen, Keten, Melek, Meleş, Menşe, Merek, Meret, Metre, Nekre, Neler, Neşet, Remel, Reşme, Şekel, Şeker, Şelek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eten, Eter, Etme, Kele, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Krem, Kreş, Leke, Meke, Mert, Meşe, Meşk, Nere, Neşe, Reel, Renk, Teke, Tere, Terk, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Leş, Men, Met, Nem, Net, Ret, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ke, Le, Me, Ne, Re, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.