RENKLENDİRME (TDK)


1 . Renklendirmek işi.
2 . sinema Kimyasal işlemlerle tek renkli pozitif görüntüde değişik renkli sonuçlar elde etme.

Renklendirme kelimesi baş harfi R son harfi E olan bir kelime. Başında R sonunda E olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı R sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

ETME Nedir?

Etmek işi.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNTÜ Nedir?


1 . Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet.
2 . Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. ile oluşturulan biçimi, hayal.
3 . Manzara.
4 . fizik Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal.
5 . matematik Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.
6 . sinema, TV (***) Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

POZİTİF Nedir?


1 . Olumlu, negatif karşıtı.
2 . matematik Artı.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

RENKLENDİRMEK Nedir?


1 . Bir şeyin renkli olmasını sağlamak: "Arka kapak için, dünya karikatürleri için seçtiklerini istif eder, o renklendirir..."- Y. Z. Ortaç.
2 . mecaz Neşelendirmek, canlılık ve hareket kazandırmak: "Hintli kadın, toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

SİNEMA Nedir?


1 . Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
2 . Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı: "Bir haber bırakıp mahallenin sinemasına girdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat: "Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz."- H. A. Yücel.

SONUÇ Nedir?


1 . Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı.
2 . Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey: "Sınav sonucu."- .
3 . Öz, özet.
4 . spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılasmasının sayı bakımından durumu, skor.
5 . edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

D E E E K L M N N R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Renklendirme,

10 Harfli Kelimeler

Direnlemek,

9 Harfli Kelimeler

Denklenme, Derlenmek, Dinlenmek, Direnleme, İrdelemek, Kredileme, Renklenme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Denenmek, Denilmek, Denkleme, Derilmek, Derlemek, Derlenme, Diklenme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Direnmek, Enikleme, Erdenlik, Erdirmek, Erkenden, İnekleme, İrdeleme, Kinlenme, Kirlenme, Mendirek, Renkleme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Denemek, Denenme, Denilme, Denklem, Derilme, Derleme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Edilmek, Edinmek, Eklenme, Elenmek, Elinden, Endemik, Enenmek, Erdemli, Erdirme, Erinmek, Ermenek, İlenmek, İnlemek, Kederli, Kemerli, Keneler, Nedenli, Nereden, Rendeli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Direme, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Enenme, Erimek, Erinme, Ermeni, İlenme, İnleme, Keleme, Kelime, Kemere, Kendir, Kerime, Kermen, Kirmen, Lineer, Medeni, Meleke,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinen, Dinme, Direk, Diren, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Ender, Eneme, Enlem, Erdek, Erdem, Erden, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.