RENDECİ (TDK)

Tahta ya da metal yüzeyi rende ile rendeleyen işçi.

Rendeci kelimesi baş harfi R son harfi İ olan bir kelime. Başında R sonunda İ olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı R sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

RENDE Nedir?


1 . Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç.
2 . Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıları bulunan, peynir, soğan, havuç vb.ni ufak parçalara ayırmak için kullanılan mutfak aleti.
3 . Bu aletle ufak parçalara ayrılmış şey: "Peynir rendesi. Sabun rendesi."- .

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

C D E E N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Derince, Rencide,

6 Harfli Kelimeler

Ceride, Edirne,

5 Harfli Kelimeler

Cedre, Ceren, Derin, Dince, Diren, Ender, Erden, Rende,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cide, Deni, Dere, Deri, Dine, Dren, Ecir, Eder, Enir, Erce, Eren, Erin, İnce, Nece, Neci, Nere, Nice,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Din, Ece, Ede, Edi, İde,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, En, Er, İn, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.