REHBERLİK (TDK)


1 . Kılavuzluk: "Şuursuz olarak bir 'eczane' kelimesinin rehberliğini arıyordu."- P. Safa.
2 . Öğrencilerinin sorunlarını öğrenerek onlara yardımda bulunma.

Rehberlik kelimesi baş harfi R son harfi K olan bir kelime. Başında R sonunda K olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi H , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı R sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

KILAVUZ Nedir?


1 . Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber: "Mum tutan kılavuzların arkasından içeri girdik."- F. R. Atay.
2 . Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb: "Öğrenci kılavuzu."- .
3 . Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse.
4 . mecaz Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse: "Kılavuzumuz Atatürk'tür."- .
5 . denizcilik Kılavuz gemisi.
6 . denizcilik Kılavuz kaptan: "İstanbul Boğazı'ndan kılavuz almadan geçmek yasaktır."- .
7 . sinema Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası.
8 . teknik Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç.
9 . teknik Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne.

KILAVUZLUK Nedir?


1 . Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik.
2 . denizcilik Bir gemiyi limana sokma veya limandan çıkarma işi.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

REHBER Nedir?


1 . Kılavuz: "Şaşkın şaşkın etrafıma bakınırken rehberim beni otele soktu."- R. H. Karay.
2 . mecaz Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil: "Ben bunları düşünürken rehberim eliyle bir büyük bina gösterdi."- R. H. Karay.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

B E E H K L R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Rehberlik,

8 Harfli Kelimeler

Rehberli,

7 Harfli Kelimeler

Bilerek,

6 Harfli Kelimeler

Bereli, Birler, Ebelik, Rehber, Reiber,

5 Harfli Kelimeler

Beher, Behre, Bekri, Belek, Belik, Belki, Beril, Berri, Bilek, Birer, Ebeli, Ebleh, Ekler, Erkli, Erlik, Helik, Helke, Herek, Herik, Herke, Kebir, Kehle, Keler, Kerih, Kiler, Libre,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bile, Brik, Ehil, Ekli, Elek, Elik, Erek, Erik, Eril, Erke, Hele, Herk, Hibe, Hile, İbre, İlke, Kebe, Kele, Kere, Kerh, Kile, Leke, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bir, Bre, Ebe, Eke, Elk, Erk, Her, İle, İlk, Kel, Ker, Kil, Kir, Leb, Leh, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Be, Eh, Ek, El, Er, He, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.