REGLAN (TDK)


1 . Pelerinli bir çeşit palto.
2 . sıfat Omuzlardan geçerek boyna kadar uzanan (kol): "Reglan kollu bir ceket."- .

Reglan kelimesi baş harfi R son harfi N olan bir kelime. Başında R sonunda N olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi G , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N . Başı R sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYNA Nedir?

Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek, boyana.

CEKET Nedir?

Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KOLLU Nedir?


1 . Kolu olan: "Kollu sandalye."- .
2 . Herhangi bir biçimde kolu olan.

OMUZ Nedir?

Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.

PALTO Nedir?

Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi: "Burası çok sıcak, çıkar paltonu, getir as şuraya!"- M. Ş. Esendal.

PELERİN Nedir?

Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük: "Kollarını yarısına kadar örten bir pelerini dirseklerinin ucu ile bir kanat gibi açıp kapıyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A E G L N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Reglan,

5 Harfli Kelimeler

Grena,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Elan, Gale, Gren, Nale,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ela, Erg, Gar, Gen, Lan, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, El, En, Er, Ge, La, Le, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.