REGÜLATÖR (TDK)

Düzenleyici.

Regülatör kelimesi baş harfi R son harfi R olan bir kelime. Başında R sonunda R olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi G , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi R . Başı R sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLEYİCİ Nedir?


1 . Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör, aranjör.
2 . fizik Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, regülatör.

A E G L R R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Regülatör,

6 Harfli Kelimeler

Tergal,

5 Harfli Kelimeler

Arter, Gölet, Lügat, Örgüt, Rögar, Rötar, Terör, Törel, Türel, Ülger,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Alet, Atel, Erat, Gale, Getr, Göle, Göre, Görü, Güre, Ölet, Örge, Örgü, Örtü, Ötre, Rate, Röle, Tela, Töre, Türe, Ürat,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Alt, Art, Ate, Ela, Erg, Gar, Göl, Göt, Gül, Gür, Öge, Ölü, Örü, Öte, Ret, Tal, Tar, Tel, Ter, Tör, Tül, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, At, El, Er, Et, Ge, La, Le, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.