REFİKA (TDK)

Karı: "Bu adam, şayanıhayret bir yüzsüzlükle refikanın omuz başına yanaştı."- R. N. Güntekin.

Refika kelimesi baş harfi R son harfi A olan bir kelime. Başında R sonunda A olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi F , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi A . Başı R sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

OMUZ Nedir?

Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.

REFİKA Nedir?

Karı: "Bu adam, şayanıhayret bir yüzsüzlükle refikanın omuz başına yanaştı."- R. N. Güntekin.

ŞAYAN Nedir?

Uygun, yaraşır, değer, layık: "Alacağımız cevaplar içinde dikkate şayan görülenleri gazetemizde neşredeceğiz."- H. C. Yalçın.

YÜZSÜZ Nedir?


1 . Yüzü olmayan.
2 . mecaz Utanmaz, sıkılmaz, çekinmez, arsız: "Arkasından en yüzsüz tulumbacının ağzından çıkamayacak bir küfür daha..."- R. N. Güntekin.

YÜZSÜZLÜK Nedir?

Yüzsüz olma durumu, yüzsüzce davranış: "Yüzsüzlüğün bu derecesine kimi kızıyor, kimi kahkahalarla gülüyordu."- R. N. Güntekin.

A E F K R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Refika,

5 Harfli Kelimeler

Arife, Efkar, Erika, Fakir, Ferik, Firak, Kafir, Kefir, Refik,

4 Harfli Kelimeler

Arif, Erik, Faik, Fakr, Fare, Fark, Fire, Frak, İare, Kafe, Kafi, Kare, Kari, Kira, Rika,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ari, Ark, Erk, Fak, Far, Fek, Fer, İfa, İka, Kar, Ker, Kir, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Ar, Ek, Er, Fa, Fe, Ke, Ki, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.