REDDİYE (TDK)

Bir düşünceyi, bir öğretiyi çürütmek için yazılan yazı.

Reddiye kelimesi baş harfi R son harfi E olan bir kelime. Başında R sonunda E olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E . Başı R sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÜRÜTMEK Nedir?


1 . Çürümesine sebep olmak: "Karına söyle, boğadayı çok sert yapmasın, çamaşırları çürütür."- H. R. Gürpınar.
2 . Eti bayatlatıp gevrek bir duruma getirmek.
3 . mecaz Doğru olarak ileri sürülen bir düşüncenin, bir davanın boşluğunu, anlamsızlığını ortaya koymak.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

D D E E R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Reddiye,

5 Harfli Kelimeler

Direy,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Dere, Deri, Deyi, Dide, Diye, Eder, Eyer, Reye, Yedi,

3 Harfli Kelimeler

Ede, Edi, İde, İye, Rey, Yer,

2 Harfli Kelimeler

De, Er, Ey, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.