REDAKTÖRLÜK (TDK)

Redaktörün görevi.

Redaktörlük kelimesi baş harfi R son harfi K olan bir kelime. Başında R sonunda K olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi K . Başı R sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

REDAKTÖR Nedir?


1 . Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getiren kimse.
2 . Yazı yazan, bir yazıyı kaleme alan kimse.

A D E K K L R R T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Redaktörlük,

9 Harfli Kelimeler

Rektörlük,

8 Harfli Kelimeler

Aktörlük, Redaktör,

7 Harfli Kelimeler

Dörtlük, Kreatör, Küratör, Reaktör,

6 Harfli Kelimeler

Aktöre, Aktüel, Aktüer, Dörtlü, Kalker, Kartel, Körlük, Kraker, Krater, Lektör, Rektör, Teadül, Tekrar,

5 Harfli Kelimeler

Aktör, Arter, Dekar, Delta, Dökük, Dölek, Dölüt, Kader, Kadük, Kakül, Katre, Ketal, Köklü, Kölük, Körük, Kötek, Kükre, Külek, Külte, Kürar, Kürek, Kütle, Kütör, Ödlek, Ördek, Örtük, Raket, Rekat, Rötar, Takke, Terör, Törel, Trake, Türel, Ülker, Ürkek,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Alet, Atel, Dart, Delk, Derk, Dert, Dört, Düet, Edat, Erat, Kale, Kare, Kart, Keka, Köle, Köre, Kötü, Kral, Kült, Küre, Kürk, Kürt, Lake, Ödül, Ölet, Ölük, Örek, Örtü, Örük, Ötre, Rate, Röle, Talk, Tela, Terk, Töre, Trük, Türe, Türk,

3 Harfli Kelimeler

Akü, Alt, Ark, Art, Ate, Dal, Dar, Dek, Döl, Dük, Eda, Ekü, Ela, Elk, Erk, Kak, Kal, Kar, Kat, Kek, Kel, Ker, Ket, Kök, Kör, Kül, Kür, Küt, Lak, Lök, Lük, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öte, Ret, Tak, Tal, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, At, De, Ek, El, Er, Et, Ke, La, Le, Öd, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.