REDAKSİYON (TDK)


1 . Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme.
2 . Yazı yazma, kaleme alma.

Redaksiyon kelimesi baş harfi R son harfi N olan bir kelime. Başında R sonunda N olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi N . Başı R sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZELTME Nedir?


1 . Düzeltmek işi, tashih.
2 . Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, ıslahat, reform.
3 . Düzelti.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

KALE Nedir?


1 . Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen.
2 . Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş.
3 . mecaz Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer.
4 . spor Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer.

KALEM Nedir?


1 . Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: "Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir."- F. R. Atay.
2 . Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer: "Bütün bizim kalem böyle, geçen gün de Sıtkı Efendi o kör herifin istifasını kaybetti."- M. Ş. Esendal.
3 . Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: "Taşçı kalemi."- . "Oymacı kalemi."- .
4 . Çeşit, tür: "Üç kalem erzak."- . "Beş kalem ilaç."- .
5 . mecaz Bazı deyimlerde yazı: "Kaleme almak."- . "Kaleme gelmemek."- .
6 . mecaz Yazar: "Edebiyatımızın usta kalemlerinden..."- .

METİN Nedir?


1 . Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst.
2 . Basılı veya el yazması parça, tekst. Birleşik Sözler metinler arasılık http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=metinler arasılık&EskiSoz=metin&GeriDon=2 metin (II) sıfat (meti:n) Arapça met³n Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam, dayanıklı, metanetli: "Geçimi yolunda, maddeten ve manen metin bir ailedir."- R. H. Karay.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YAYIM Nedir?


1 . Yayma işi.
2 . Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır."- R. N. Güntekin.
3 . Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

A D E K N O R S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Redaksiyon,

9 Harfli Kelimeler

Aksiyoner, Reaksiyon,

8 Harfli Kelimeler

Kreasyon,

7 Harfli Kelimeler

Adisyon, Aksedir, Aksiyon, Arsenik, Edisyon, Karides, Kasiyer, Kayseri, Senaryo, Sendika, Sinyora, Sonraki,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Ardiye, Askeri, Dasnik, Dirsek, Doksan, İndeks, Kanser, Karine, Kaside, Kayser, Kendir, Kinaye, Kindar, Kodein, Konser, Konsey, Korida, Kornea, Korsan, Nekais, Niksar, Okside, Orkide, Oysaki, Rasyon, Redoks, Saniye, Sekoya, Sendik, Serian, Seyran, Sinyor, Sirken, Soneri, Yeksan,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Adres, Akide, Akson, Anide, Arsin, Aside, Asker, Daire, Dekan, Dekar, Dekor, Denyo, Derik, Derin, Derya, Diken, Dikey, Dikse, Dinar, Dinek, Direk, Diren, Direy, Disko, Diyar, Donra, Dorse, Dosya, Ekran, Eksin, Enayi, Ensar, Erika, Erkan, Erkin, Eroin, Esrik, İdare, İdrak,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akne, Akor, Akse, Aksi, Asri, Ayin, Ayni, Dair, Dane, Dank, Dans, Daye, Deni, Denk, Deri, Derk, Ders, Deyi, Dine, Dink, Disk, Diya, Diye, Done, Dren, Edik, Edna, Ekin, Eksi, Enik, Enir, Erik, Erin, Eros, Esik, Esin, Esir, Eski, Esna,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Aks, Ani, Ari, Ark, Asi, Ask, Ayn, Dar, Dek, Dik, Din, Dok, Don, Eda, Edi, Eko, Erk, İde, İka, İrs, İsa, İye, Kan, Kar, Kas, Kay, Ker, Kes, Kin, Kir, Kod, Kor, Koy, Nar, Nas, Ney, Oda, Ona, Ons,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, Ar, As, Ay, De, Do, Ek, En, Er, Es, Ey, İn, İs, Ke, Ki, Ne, Od, Ok, On, Oy, Ra, Re, Se, Si, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.