REDÜKSİYON (TDK)

İndirgeme.

Redüksiyon kelimesi baş harfi R son harfi N olan bir kelime. Başında R sonunda N olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi N . Başı R sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

İNDİRGEME Nedir?

İndirgemek işi, irca, redüksiyon.

D E K N O R S Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Redüksiyon,

7 Harfli Kelimeler

Edisyon, Oksiyür, Yüreksi,

6 Harfli Kelimeler

Dirsek, İndeks, İyodür, Kendir, Kodein, Konser, Konsey, Okside, Orkide, Redoks, Sendik, Sinyor, Sirken, Soneri,

5 Harfli Kelimeler

Dekor, Denyo, Derik, Derin, Diken, Dikey, Dikse, Dinek, Direk, Diren, Direy, Disko, Dorse, Düyek, Eksin, Eküri, Erkin, Eroin, Esrik, İrsen, Kendi, Kesin, Kesir, Kirde, Kodes, Korse, Kredi, Künde, Künye, Kürdi, Nesir, Oniks, Reyon, Sedir, Senir, Serik, Serin, Seyir, Sinek, Siren,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Denk, Deri, Derk, Ders, Deyi, Dine, Dink, Disk, Diye, Done, Dren, Düse, Edik, Ekin, Eksi, Enik, Enir, Erik, Erin, Eros, Esik, Esin, Esir, Eski, İken, İkon, İnek, İyon, Kedi, Koni, Kron, Kros, Küre, Nesi, Niye, Nüks, Okey, Reis, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Din, Dok, Don, Dük, Dün, Edi, Eko, Ekü, Erk, İde, İrs, İye, Ker, Kes, Kin, Kir, Kod, Kor, Koy, Kür, Küs, Ney, Ons, Rey, Sek, Sen, Ser, Sik, Sin, Ski, Son, Soy, Üre, Üye, Yek, Yen, Yer, Yok,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, En, Er, Es, Ey, İn, İs, Ke, Ki, Ne, Nü, Od, Ok, On, Oy, Re, Se, Si, Ün, Üs, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.