REBİYÜLAHIR (TDK)

Ay takviminin dördüncü ayı, küçük mevlit ayı.

Rebiyülahır kelimesi baş harfi R son harfi R olan bir kelime. Başında R sonunda R olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi B , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi Ü , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi H , onuncu harfi I , onbirinci harfi R . Başı R sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖRDÜNCÜ Nedir?

Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

MEVLİT Nedir?


1 . Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi.
2 . Bu mesnevinin okunduğu dinî tören: "Daha mevlit bitmeden dört aydır yağmayan yağmur dışarısını sel içinde bıraktı."- Ö. Seyfettin.
3 . eskimiş Doğma, doğum.
4 . eskimiş Doğum yeri, insanın doğduğu yer.

TAKVİM Nedir?


1 . Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem.
2 . Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya defter: "Takvimi iki gündür koparmadım."- A. İlhan.
3 . mecaz Yapılacak bir işin türlü evrelerini zamana bağlı olarak gösteren program.

A B E H I L R R Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bahriye, Bariyer, Haberli, Harbiye, İhbarlı,

6 Harfli Kelimeler

Birler, Halebi, Hareli, Rahibe,

5 Harfli Kelimeler

Abiye, Aleyh, Bahir, Bahri, Bayır, Bayrı, Beril, Berri, Bilar, Bilye, Birer, Birey, Biyel, Haber, Haile, Harbe, Harbi, Harbı, Harir, Harlı, Haybe, Hayır, Hayli, Hıyar, Hilye, Hülya, Hürle, Hürya, İbare, İhale, İhbar, İlahe, İlahı, İlbay, Libre, Rahle, Riyal, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Ahır, Ahir, Aile, Arlı, Aylı, Ayrı, Bale, Barı, Bari, Bayi, Bela, Beli, Beri, Bile, Bira, Biye, Ehil, Ehlı, Eril, Hail, Hale, Halı, Hali, Hare, Heba, Hela, Hibe, Hile, İare, İbra, İbre, İhya, İlah, Lira, Reha, Riya, Rüya, Yalı, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ahi, Ali, Arı, Ari, Ayı, Bal, Bar, Bay, Bel, Bey, Bir, Bre, Ela, Hab, Hal, Har, Hay, Her, Hey, Hır, Hür, Ira, İla, İle, İye, Leb, Leh, Ley, Lir, Rab, Ray, Rey, Rıh, Üre, Üye, Yal, Yar, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Al, Ar, Ay, Be, Eh, El, Er, Ey, Ha, He, Ih, İl, La, Le, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.