REAKSİYON (TDK)


1 . Tepki: "İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için annesinin sözünü yarıda kesti."- P. Safa.
2 . kimya Tepkime.

Reaksiyon kelimesi baş harfi R son harfi N olan bir kelime. Başında R sonunda N olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi E , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N . Başı R sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANNE Nedir?


1 . Çocuğunu dünyaya getiren kadın, ana, valide.
2 . Yavrusu olan dişi hayvan.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

İFADE Nedir?


1 . Anlatım: "Güzel bir ifade."- .
2 . Deyiş, söyleyiş: "Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım."- S. M. Alus.
3 . Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü: "Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu."- S. F. Abasıyanık.
4 . hukuk Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama: "Onun ifadesini henüz dosyada görmedim."- A. İlhan.
5 . felsefe Dışa vurum.

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

REAKSİYON Nedir?


1 . Tepki: "İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için annesinin sözünü yarıda kesti."- P. Safa.
2 . kimya Tepkime.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

TEPKİME Nedir?


1 . Tepkimek işi.
2 . kimya Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

A E K N O R S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Aksiyoner, Reaksiyon,

8 Harfli Kelimeler

Kreasyon,

7 Harfli Kelimeler

Aksiyon, Arsenik, Kasiyer, Kayseri, Senaryo, Sinyora, Sonraki,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Askeri, Kanser, Karine, Kayser, Kinaye, Konser, Konsey, Kornea, Korsan, Nekais, Niksar, Oysaki, Rasyon, Saniye, Sekoya, Serian, Seyran, Sinyor, Sirken, Soneri, Yeksan,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akson, Arsin, Asker, Ekran, Eksin, Enayi, Ensar, Erika, Erkan, Erkin, Eroin, Esrik, İnkar, İrsen, İskan, İsyan, Karne, Karni, Karye, Kenar, Kesin, Kesir, Konsa, Konya, Korna, Korse, Koyar, Nasir, Nesir, Nokra, Oniks, Oynak, Reyon, Sakin, Sanki, Senir, Serak, Serik, Serin,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akne, Akor, Akse, Aksi, Asri, Ayin, Ayni, Ekin, Eksi, Enik, Enir, Erik, Erin, Eros, Esik, Esin, Esir, Eski, Esna, İane, İare, İken, İkna, İkon, İnak, İnek, İyon, Kain, Kani, Kano, Kaos, Kare, Kari, Karo, Kars, Kase, Kira, Koni, Kora,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ani, Ari, Ark, Asi, Ask, Ayn, Eko, Erk, İka, İrs, İsa, İye, Kan, Kar, Kas, Kay, Ker, Kes, Kin, Kir, Kor, Koy, Nar, Nas, Ney, Ona, Ons, Ora, Oya, Ray, Rey, Sak, San, Say, Sek, Sen, Ser, Sik, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, As, Ay, Ek, En, Er, Es, Ey, İn, İs, Ke, Ki, Ne, Ok, On, Oy, Ra, Re, Se, Si, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.