RASTLANTISAL (TDK)

Rastlantı ile ilgili: "Dünya ne denli rastlantısal ise şiir de o denli rastlantısaldır."- M. C. Anday.

Rastlantısal kelimesi baş harfi R son harfi L olan bir kelime. Başında R sonunda L olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi S , onbirinci harfi A , onikinci harfi L . Başı R sonu L olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENLİ Nedir?

"Kadar" anlamında üstünlük derecesini belirten bir söz: "Ne denli uğraşsanız boştur, nesir yazarının da şair kadar saygıya layık olduğuna kimseyi inandıramazsınız."- N. Ataç. Birleşik Sözler bu denli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=bu denli&EskiSoz=denli&GeriDon=2 ne denli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=ne denli&EskiSoz=denli&GeriDon=2 o denli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=o denli&EskiSoz=denli&GeriDon=2 şu denli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=şu denli&EskiSoz=denli&GeriDon=2 denli (II) sıfat Ağırbaşlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse).

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

RAST Nedir?


1 . Doğru, düzgün.
2 . isim Tesadüf.
3 . isim Atılan şey hedefi vurma.

RAST Nedir?

Türk müziğinde bir makam adı.

RASTLANTI Nedir?

Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf: "Avlu kapısı önünde atından indiği sırada, iyi bir rastlantıyla, Hayrettin Ağa, oğlu ile avludaydı."- N. Cumalı.

RASTLANTISAL Nedir?

Rastlantı ile ilgili: "Dünya ne denli rastlantısal ise şiir de o denli rastlantısaldır."- M. C. Anday.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

A A A I L L N R S S T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Rastlantısal,

10 Harfli Kelimeler

Saltanatlı,

9 Harfli Kelimeler

Anlatısal, Rastlantı, Sallasırt,

8 Harfli Kelimeler

Arslanlı, Sallantı, Saltanat, Sanatsal, Sanrısal, Tanrısal, Tarlatan,

7 Harfli Kelimeler

Anıtsal, Aslansı, Astarlı, Nasılsa, Sanatlı, Santral, Sırtlan, Tarantı,

6 Harfli Kelimeler

Anasıl, Anasır, Anısal, Anlatı, Arantı, Arasat, Arasta, Arslan, Latalı, Salata, Sansar, Santra, Saralı, Sınaat, Tantal, Taralı, Tartıl, Tasalı, Tasarı, Tatarı, Tatsal,

5 Harfli Kelimeler

Altın, Altlı, Analı, Antlı, Artın, Aslan, Astar, Astat, Atlas, Iltar, Istar, Lasta, Nasıl, Nasır, Natır, Rasat, Rasıt, Salat, Sallı, Salsa, Salta, Sanal, Sanat, Sanlı, Sanrı, Sarat, Satın, Satır, Sırat, Stant, Start, Talan, Talas, Tanıt, Tanrı, Tarla, Tartı, Tasar, Tatar, Tatlı,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alın, Allı, Altı, Anal, Anıt, Arlı, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asla, Atıl, Atlı, Lala, Lata, Naat, Nara, Rant, Rast, Saat, Sala, Salı, Salt, Sana, Sanı, Sara, Sarı, Sası, Satı, Sıla, Sıra, Sırt, Star, Stat, Taat, Tanı, Tart,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Art, Asa, Ası, Ast, Ata, Ira, Lal, Lan, Nal, Nar, Nas, Sal, San, Sır, Tal, Tan, Tar, Tas, Tat, Tın, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.