RASTIKLI (TDK)

Rastık sürülmüş olan (kaş veya saç): "Kaşları rastıklı taze, tatlı bir gözle şimdi kendilerine yaklaşmış askeri süzdü."- S. F. Abasıyanık.

Rastıklı kelimesi baş harfi R son harfi I olan bir kelime. Başında R sonunda I olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı R sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASKERİ Nedir?

Askerlikle ilgili, askere özgü.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RASTIK Nedir?


1 . Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya: "Rastıkla, yanağındaki beni boyamayı da unutmadı."- S. M. Alus.
2 . Sürme (II).

RASTIKLI Nedir?

Rastık sürülmüş olan (kaş veya saç): "Kaşları rastıklı taze, tatlı bir gözle şimdi kendilerine yaklaşmış askeri süzdü."- S. F. Abasıyanık.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

ŞİMDİ Nedir?


1 . Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: "Şimdi daha bahtiyar bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkân buluyoruz."- A. Ş. Hisar.
2 . Az sonra, yakında: "Annen şimdi gelir, ağlama sus!"- .
3 . Az önce, biraz önce, demin: "Otobüs şimdi geçti, öbürü ne zaman gelir bilmem."- .
4 . Artık, bundan böyle, bu duruma göre: "Sizden kaçan hayvanı da şimdi kim bilir hangi semtte satacaklar?"- B. Felek.

TATLI Nedir?


1 . Şeker tadında olan: "Tatlı nar. Tatlı elma."- .
2 . Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen: "Tatlı su. Tatlı salatalık."- .
3 . isim Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek: "Baklava, revani, lokma birer tatlıdır."- .
4 . zarf Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla: "Ne tatlı bakıyordu."- .
5 . mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren: "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı."- Y. Z. Ortaç.

TAZE Nedir?


1 . Bozulmamış, bayatlamamış olan: "Beyaz peyniri, ekmeğin taze kabuğuna sarıp ağzıma sokuyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . Dinç, yıpranmamış, yorulmamış: "Yüzü taze, taravetli ve güzeldi."- M. Ş. Esendal.
3 . Kuru olmayan, körpe, kuru karşıtı: "Ağaçların taze yaprakları akşamın serinliğini emiyormuş gibi duruyordu."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Yeni, zamanı geçmemiş: "Orada okuduğum en taze havadis yirmi beş, otuz günlüktü."- Halikarnas Balıkçısı.
5 . isim, mecaz Genç kadın: "Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor."- Ö. Seyfettin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A I I K L R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Rastıklı,

7 Harfli Kelimeler

Asırlık, Kasıtlı, Lakırtı, Sakırtı, Sarıklı, Sarılık, Satılık, Sırtlık,

6 Harfli Kelimeler

Arılık, Asıltı, Askılı, Atkılı, Iraklı, Irksal, Karılı, Karslı, Kartlı, Kırsal, Rastık, Saltık, Sarılı, Sarkıl, Sarkıt, Sıralı, Takılı, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Arkıt, Artık, Asılı, Asklı, Aslık, Atılı, Iltar, Iskat, Islak, Islık, Istar, Itlak, Kalıt, Karlı, Karst, Kasır, Kasıt, Kaslı, Katır, Katlı, Kılır, Kırat, Kısır, Kısıt, Kıtal, Kıtır, Lıkır, Rasıt, Sakıt, Saklı, Salık, Sarık, Satır, Sıkıt, Sırat, Sırık, Sırlı, Tıkır, Tırak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Askı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ilık, Irak, Isıl, Iska, Itır, Karı, Kars, Kart, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Klas, Kral, Rakı, Raks, Rast, Salı, Salt, Sarı, Satı, Sıkı, Sıla, Sıra, Sırt,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alt, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Ira, Irk, Isı, Kal, Kar, Kas, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Lak, Sak, Sal, Sık, Sır, Tak, Tal, Tar, Tas, Tık, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.