RANTABL (TDK)

Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli.

Rantabl kelimesi baş harfi R son harfi L olan bir kelime. Başında R sonunda L olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi B , yedinci harfi L . Başı R sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİM Nedir?


1 . Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman: "İşçilerin verimi. Makinenin verimi. Ağacın verimi."- .
2 . Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere: "Yeni çıkan kitaplar, özellikle yerli yazarların verimleri öne geçiyor hep."- S. İleri.

VERİMLİ Nedir?


1 . Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr: "Verimli toprak."- .
2 . Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli: "Eğer bu beğeniş ve güven gerçek bilgi ve ihtisasa dayansaydı şüphesiz daha sağlam, daha verimli olurdu."- R. H. Karay.
3 . Çok yazan, velut: "Sonra, sahiden verimli bir de kalemi var!"- Y. Z. Ortaç.

A A B L N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Rantabl,

6 Harfli Kelimeler

Albatr,

5 Harfli Kelimeler

Balar, Balat, Balta, Banal, Baran, Batar, Taban, Tabla, Talan, Tarla,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abra, Alan, Anal, Bala, Bana, Bant, Bara, Lata, Naat, Nara, Rant, Taba, Tabl,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ala, Alt, Ana, Ant, Ara, Art, Ata, Bal, Ban, Bar, Bat, Lan, Nal, Nar, Rab, Tab, Tal, Tan, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.