RAHATLIKLA (TDK)

Rahat bir biçimde, kolaylıkla: "Birkaç yabancı dili rahatlıkla konuşurken ana dilini bilmeyen ve bigâne düşmüş dudaklar susmalıdır."- S. Ayverdi.

Rahatlıkla kelimesi baş harfi R son harfi A olan bir kelime. Başında R sonunda A olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A . Başı R sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİLME Nedir?


1 . Bilmek işi.
2 . felsefe Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.
3 . felsefe Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

DUDAK Nedir?


1 . Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri: "Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü ve üfürmeye başladı."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Ağız: "Eve dudağınızda bir şarkı ile dönüyorsunuz."- H. Taner.

KOLA Nedir?


1 . Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta.
2 . Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı.
3 . Kolalama: "Zaten bu devirde kola, ütü bir evin baş işlerindendir."- R. H. Karay. kola (II) isim, bitki bilimi (ko'la) Fransızca cola
1 . Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata).
2 . Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılan içecek.

KOLAY Nedir?


1 . Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı: "Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . isim Kolaylık: "İşin kolayını buldum."- .
3 . zarf Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe: "Yolu bulmak kolay oldu."- Halikarnas Balıkçısı.

KOLAYLIK Nedir?


1 . Kolay olma durumu.
2 . İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey: "Telefon bir süs değil, kolaylıktır."- .
3 . Bir işi yapabilme durumu veya imkânı.

KOLAYLIKLA Nedir?

Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca: "Bu telgrafla meydana çıkan yeni meseleyi kolaylıkla çözecekti."- H. E. Adıvar.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞU Nedir?

Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, kolokyum.

RAHAT Nedir?


1 - İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, erinç, °huzur.
2 - Üzüntü, sıkıntı ve tedirginliği olmayan, erinçli.
3 - Sıkıntı ya da yorgunluk, tedirginlik vermeyen.
4 - Aldırmaz, gamsız.
5 - Kolay bir biçimde, kolaylıkla.
6 - "Hazır ol" durumunda bulunanlara, oldukları yerde serbest bir durum almaları için verilen komut.

RAHATLIKLA Nedir?

Rahat bir biçimde, kolaylıkla: "Birkaç yabancı dili rahatlıkla konuşurken ana dilini bilmeyen ve bigâne düşmüş dudaklar susmalıdır."- S. Ayverdi.

SUSMA Nedir?


1 . Susmak işi: "On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Türk nakışlarında bir iğne türü.

YABANCI Nedir?


1 . Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.
2 . Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge: "Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım."- M. Ş. Esendal.
3 . Tanınmayan, bilinmeyen, yad: "Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı."- Y. Z. Ortaç.
4 . Aynı türden, aynı çeşitten olmayan: "Yağın içinde yabancı maddeler var."- .
5 . Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan: "Bu uygulamanın yabancısıyım."- .
6 . Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan: "Yabancı arabalar buraya park edemez."- .

A A A H I K L L R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Rahatlıkla,

9 Harfli Kelimeler

Karahallı,

8 Harfli Kelimeler

Aralıkta, Kartallı, Rahatlık,

7 Harfli Kelimeler

Ahlaklı, Alakalı, Alakart, Halalık, Halkalı, Karaltı, Taraklı,

6 Harfli Kelimeler

Aharlı, Altlık, Araklı, Aralık, Arkalı, Atalık, Harlak, Hatalı, Hatıra, Hıltar, Karalı, Kartal, Kartlı, Kıraat, Laakal, Latalı, Taralı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ahlak, Ahlat, Akala, Aktar, Alaka, Allah, Allık, Altık, Altlı, Araka, Arkıt, Artık, Haklı, Halat, Halka, Harlı, Harta, Hatıl, Hatır, Hırka, Iltar, Itlak, Itrah, Kahır, Kahta, Kalıt, Karha, Karlı, Katar, Katır, Katlı, Kırat, Kıtal, Rahat, Tahıl, Tahra, Takla, Talak, Tarak,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Akar, Akıl, Aklı, Alık, Allı, Altı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Hakı, Hala, Halı, Halk, Halt, Hara, Hart, Hata, Hırt, Irak, Kala, Kara, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Laka, Lala, Lata, Raht, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Ala, Alt, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Hak, Hal, Har, Hat, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kal, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Lak, Lal, Rıh, Tak, Tal, Tar, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, At, Ha, Ih, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.