RADYOTELEVİZYON (TDK)

Radyo ya da televizyon yayınlarını gerçekleştiren hizmet ve donanımların tümü.

Radyotelevizyon kelimesi baş harfi R son harfi N olan bir kelime. Başında R sonunda N olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi V , onbirinci harfi İ , onikinci harfi Z , onüçüncü harfi Y , ondördüncü harfi O , onbeşinci harfi N . Başı R sonu N olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DONANIM Nedir?


1 . Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları.
2 . Tesisat: "Elektrik donanımı."- .
3 . Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

RADYO Nedir?


1 . Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi.
2 . Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş.
3 . Bu istasyonun yayınlarını alan araç: "Kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu."- R. N. Güntekin.

TELEVİZYON Nedir?

Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

YAYIN Nedir?

Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat.

A D E E L N O O R T V Y Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Otyiyenler, Televizyon,

9 Harfli Kelimeler

Nezaretli,

8 Harfli Kelimeler

Aleniyet, Ariyeten, Artezyen, Davetiye, Endazeli, İdareten, İlaveten, Laedriye, Radyoevi, Revizyon, Tedviren, Tirendaz, Veznedar, Zeravent,

7 Harfli Kelimeler

Andezit, Aneroit, Ayniyet, Davetli, Deneyli, Deveran, Devriye, Dilaver, Dinozor, Dirayet, Diyanet, Eldivan, Eldiven, Erendiz, Erozyon, Levanti, Nevazil, Nezaret, Ordinat, Rantiye, Realite, Rendeli, Rezalet, Rivayet, Riyazet, Rondela, Tardiye, Tarziye, Terilen, Tevriye, Tornado, Trilyon, Variyet, Varyete, Vazelin, Vaziyet, Veladet, Velayet, Verniye, Vezaret,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Adliye, Alivre, Ardiye, Ariyet, Artvin, Atelye, Dantel, Denaet, Dereli, Dertli, Detone, Develi, Devlet, Devran, Devren, Divane, Dizayn, Drezin, Edevat, Edirne, Elenti, Elveda, Endaze, Entari, Eriten, Etalon, Etanol, Etilen, Etriye, Evliya, Eyalet, Eyerli, Eziyet, İnayet, Laedri, Lerzan, Levent, Lezyon, Lineer,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alevi, Alize, Alyon, Anele, Anide, Antre, Avdet, Avene, Avize, Avret, Ayevi, Azeri, Daire, Davet, Delta, Denet, Deney, Deniz, Denli, Denyo, Derin, Derya, Detay, Devir, Devre, Dinar, Diren, Direy, Dival, Divan, Diyar, Diyet, Diyez, Dizel, Dolar, Dolay, Donra, Dozer, Edvar,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Adil, Adli, Aile, Alet, Alev, Alto, Anot, Aort, Atel, Atol, Avro, Ayet, Ayin, Ayni, Ayol, Azil, Azit, Azol, Azot, Dair, Dane, Dart, Daye, Deli, Deni, Dere, Deri, Dert, Derz, Deva, Deve, Deyi, Dine, Diya, Diye, Dize, Done, Dren, Edat,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ali, Alo, Alt, Ani, Ant, Ari, Art, Arz, Ate, Ati, Ayn, Dal, Dar, Dav, Daz, Dev, Dil, Din, Diz, Don, Doz, Eda, Ede, Edi, Ela, Eti, Eza, İde, İla, İle, İta, İye, Lan, Lav, Laz, Ley, Lir, Lor,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, Ar, At, Av, Ay, Az, De, Do, El, En, Er, Et, Ev, Ey, İl, İn, İt, İz, La, Le, Ne, Od, Ol, On, Ot, Oy, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ve, Ya, Ye, Yo, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.