RADYOSONDAJ (TDK)

Radyosondalar yardımıyla atmosferi inceleme.

Radyosondaj kelimesi baş harfi R son harfi J olan bir kelime. Başında R sonunda J olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi S , yedinci harfi O , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi A , onbirinci harfi J . Başı R sonu J olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATMOSFER Nedir?


1 . Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
2 . gök bilimi Hava yuvarı.
3 . mecaz İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava: "Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim."- B. Felek.
4 . fizik Basınç birimi olarak kullanılan, 1
5 °C'de deniz yüzeyinde, 7
6 cm uzunluğunda ve tabanı
1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (
1 kg 3
3 g).

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

RADYO Nedir?


1 . Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi.
2 . Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş.
3 . Bu istasyonun yayınlarını alan araç: "Kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu."- R. N. Güntekin.

RADYOSONDA Nedir?

Sıcaklık, basınç, nem vb.yi saptamaya yarayan düzeneklerle donatılan ve elde edilen bilgileri iletmek için radyoelektrik araçları bulunan bir balonla atmosfere gönderilen aygıt.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

A A D D J N O O R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Oradan, Radyan, Rasyon, Sondaj,

5 Harfli Kelimeler

Ajans, Ayran, Aysar, Daday, Donra, Dosya, Nadas, Orada, Oraya, Radon, Radyo, Randa, Rodaj, Saray, Sonar, Sonda, Sonra, Yaran, Yarda,

4 Harfli Kelimeler

Aday, Ajan, Arda, Arsa, Arya, Asar, Asya, Ayan, Ayar, Ayna, Dana, Dans, Dara, Janr, Nara, Onar, Onay, Oran, Orsa, Orya, Oysa, Roda, Sada, Sana, Sara, Saya, Soda, Soya, Yara, Yasa,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ana, Ara, Asa, Aya, Ayn, Dar, Don, Nar, Nas, Oda, Ona, Ons, Ora, Oya, Ray, San, Say, Son, Soy, Yad, Yan, Yar, Yas,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, Ar, As, Ay, Do, Od, On, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.