RADYOMETRİ (TDK)

Işıma şiddetinin ölçümü.

Radyometri kelimesi baş harfi R son harfi İ olan bir kelime. Başında R sonunda İ olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ . Başı R sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

IŞIMA Nedir?


1 . Işımak işi, ışıklanma, aydınlanma: "Güneş, gözleri kör eden bir ışımadır; denizi, göğü ve şehri, âdeta incecik gümüşten bir zar kuşatıyor."- A. İlhan.
2 . fizik Işınım.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜM Nedir?


1 - Ölçmek eylemi.
2 - Ölçerek elde edilen sonuç.
3 - Ölçümlemek
2 sonucu, °takdir.

ŞİDDET Nedir?


1 - Bir devinimin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik.
2 - Hız2.
3 - (Duygu ya da davranış için) Aşırılık.
4 - Karşıt görüşte olanlara, inandırma ya da uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma.

A D E M O R R T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Radyometri,

8 Harfli Kelimeler

Diyatome,

7 Harfli Kelimeler

Aydemir, Dirayet, Tardiye,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Ardiye, Ariyet, Dimyat, İmaret, Maiyet, Martir, Midyat, Riayet, Temadi, Yordam, Yortma,

5 Harfli Kelimeler

Arter, Daire, Demir, Derya, Detay, Deyim, Direy, Ditme, Diyar, Diyet, Doyma, Emtia, Eytam, İdame, İdare, İdrar, İmdat, İrade, Mader, Medar, Medya, Metro, Midye, Mirat, Miyar, Ortam, Ortay, Radyo, Tamir, Tedai, Teori, Terim, Tomar, Yetim, Yitme, Yomra, Yorma,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Amir, Amit, Amor, Aort, Atom, Ayet, Daim, Dair, Dart, Daye, Demo, Deri, Dert, Deyi, Diya, Diye, Dram, Edat, Edim, Emay, Emir, Erat, Erim, İade, İare, İdam, İdea, İmar, İrat, İtme, İyot, Mart, Mayi, Mayo, Mera, Meri, Mert, Meta,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ari, Art, Ate, Ati, Dam, Dar, Dem, Eda, Edi, Eti, İde, İma, İta, İye, Mai, Mat, Met, Mey, Mir, Mit, Mor, Oda, Oma, Ora, Oya, Ram, Ray, Ret, Rey, Rom, Rot, Tam, Tar, Tay, Tem, Ter, Tim, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, Ar, At, Ay, De, Do, Em, Er, Et, Ey, İm, İt, Me, Mi, Od, Om, Ot, Oy, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.