RADYOİLETİŞİM (TDK)

Radyoelektrik dalgaları yardımıyla gerçekleştirilen iletişim.

Radyoiletişim kelimesi baş harfi R son harfi M olan bir kelime. Başında R sonunda M olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi M . Başı R sonu M olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

İLETİ Nedir?

Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj.

İLETİŞ Nedir?

İletme işi.

İLETİŞİM Nedir?


1 . Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.
2 . teknik Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon: "Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler."- N. Eray.

RADYOELEKTRİK Nedir?

Fiziğin elektromanyetik dalgaların araştırılması ve uygulanması ile ilgili bölümü.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

A D E L M O R T Y İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dirayetli, İliştirme, Yitirilme,

8 Harfli Kelimeler

Diriltme, Diyatome, İletişim, İşaretli, İşitilme, Şiiriyet,

7 Harfli Kelimeler

Aidiyet, Aydemir, Daireli, Deliriş, Demirli, Dirayet, Diretiş, Diriliş, Dirilme, Dirimli, Ditilme, Diyorit, Eytişim, İdareli, İradeli, İradiye, İşleyim, Maliyet, Ritimli, Riyolit, Şeritli, Şitaiye, Tardiye, Yemişli, Yetişim, Yitiriş, Yitirme,

6 Harfli Kelimeler

Adliye, Alşimi, Amorti, Ardiye, Aritmi, Ariyet, Aşiret, Ateşli, Demiri, Derili, Dertli, Dimyat, Edimli, Erişim, Eritiş, Eriyiş, İadeli, İletim, İletiş, İlişim, İlişme, İlmiye, İmaret, İrtişa, İşaret, İşitim, İşitme, İştial, İştira, İtidal, İtiliş, İtilme, İtişme, Laedri, Maişet, Maiyet, Maliye, Marley, Mayşor, Melodi,

5 Harfli Kelimeler

Daire, Delta, Demir, Demli, Derya, Detay, Deyim, Deyiş, Dilim, Diliş, Dilme, Direy, Diril, Dirim, Dişil, Dişli, Ditme, Diyar, Diyet, Dolam, Dolar, Dolay, Dolma, Doyma, Email, Emtia, Ermiş, Eytam, İdame, İdare, İdari, İdeal, İleri, İleti, İmale, İmdat, İrade, İradi, İrite, İrşat,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Adil, Adli, Aile, Alem, Alet, Alim, Alto, Amel, Amil, Amir, Amit, Amor, Aort, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atol, Atom, Ayet, Ayol, Daim, Dair, Dart, Daye, Deli, Demo, Deri, Dert, Deyi, Dimi, Diri, Dişi, Diya, Diye, Dram, Edat, Edim,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ali, Alo, Alt, Ari, Arş, Art, Ate, Ati, Dal, Dam, Dar, Dem, Dil, Diş, Eda, Edi, Ela, Eti, İde, İla, İle, İma, İri, İta, İti, İye, İyi, Lam, Leş, Ley, Lim, Lir, Lor, Loş, Lot, Mai, Mal, Maş,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, Ar, Aş, At, Ay, De, Do, El, Em, Er, Eş, Et, Ey, İl, İm, İş, İt, La, Le, Me, Mi, Od, Ol, Om, Ot, Oy, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.