RADYOGRAM (TDK)

Telsiz telgrafla verilen haber ve bunun yazılı olduğu kâğıt.

Radyogram kelimesi baş harfi R son harfi M olan bir kelime. Başında R sonunda M olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi G , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M . Başı R sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNUN Nedir?

"Bu" adılının tamlayan durumu.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

TELGRAF Nedir?


1 . İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni: "Hareketimiz, hiçbir tarafa telgrafla bildirilmeyecekti."- Atatürk.
2 . Bu düzenle gönderilen haberin yazılı olduğu kâğıt: "Dün, telgrafla sıhhatinizi sormak için kasabaya inmiştim."- R. N. Güntekin.

TELSİZ Nedir?

Teli olmayan. telsiz (II) isim Türlerine göre belirli bir kapsama alanı içinde belirli kişilerin iletişimini sağlayan, elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan araç: "Telsiz dediğimiz de nihayet sonunda gene tele dayanıyor."- R. H. Karay.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YAZILI Nedir?


1 . Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı: "Yazılı bir kâğıt."- .
2 . Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan: "Yazılı taş."- .
3 . isim Yazılı sınav.
4 . ekonomi Geçerli olan, nominal.

A A D G M O R R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Radyogram,

7 Harfli Kelimeler

Armador,

6 Harfli Kelimeler

Yordam,

5 Harfli Kelimeler

Agora, Aroma, Damar, Damga, Dogma, Doyma, Drama, Gayda, Grado, Marda, Marya, Orada, Oraya, Radar, Radyo, Yarar, Yarda, Yarma, Yomra, Yorga, Yorma,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Aday, Amor, Arda, Argo, Arma, Arya, Ayar, Ayma, Dama, Dara, Dram, Drog, Gama, Gard, Gayr, Gram, Maya, Mayo, Moda, Morg, Orya, Oyma, Roda, Yama, Yara, Yoga, Yoma,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ama, Ara, Aya, Dam, Dar, Gam, Gar, Mor, Oda, Oma, Ora, Org, Oya, Ram, Ray, Rom, Yad, Yar, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, Ar, Ay, Do, Od, Om, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.