RADDELERİNDE (TDK)

Sularında: "Ertesi sabah on iki raddelerinde kalkılır ve beyler iki buçuğa, üçe doğru işlerine giderlerdi."- A. Ş. Hisar.

Raddelerinde kelimesi baş harfi R son harfi E olan bir kelime. Başında R sonunda E olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi N , onbirinci harfi D , onikinci harfi E . Başı R sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

RADDELERİNDE Nedir?

Sularında: "Ertesi sabah on iki raddelerinde kalkılır ve beyler iki buçuğa, üçe doğru işlerine giderlerdi."- A. Ş. Hisar.

SABAH Nedir?


1 . Sabahleyin: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
2 . Sabah ezanı.
3 . Sabah namazı: "Sabahı kıldım."- .
4 . zarf Güneşin doğduğu andan öğleye kadar geçen zaman: "Bütün ev işlerini sabah bitirdim."- .

SULARINDA Nedir?

Saat gibi kelimelerle birlikte yaklaşık zaman bildiren bir söz, raddelerinde: "Akşam ezanı sularında sofraya oturulurdu."- A. Ş. Hisar.

A D D D E E E L N R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Raddelerinde,

7 Harfli Kelimeler

Darende, Rendeli,

6 Harfli Kelimeler

Dereli, Dindar, Edirne, Laedri, Lineer, Nadide, Nerede, Nereli,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Anele, Anide, Daire, Denli, Derin, Didar, Dinar, Diren, Elden, Ender, Erden, İdare, İdeal, İdrar, İrade, Laden, Ladin, Lider, Nadir, Neler, Radde, Rende,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Aile, Dair, Dane, Dede, Deli, Deni, Dere, Deri, Dide, Dine, Dren, Eder, Edna, Elan, Elde, Enir, Enli, Eren, Eril, Erin, İade, İane, İare, İdea, İlan, İnal, Lain, Lira, Nail, Nale, Nere, Nida, Reel, Rina,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ali, Ani, Ari, Dal, Dar, Dil, Din, Eda, Ede, Edi, Ela, İde, İla, İle, Lan, Lir, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, Ar, De, El, En, Er, İl, İn, La, Le, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.