RAĞMEN (TDK)

Karşın: "Bütün isteğime rağmen, gerçi bu çocuğa içimi dökmemiştim."- H. E. Adıvar.

Rağmen kelimesi baş harfi R son harfi N olan bir kelime. Başında R sonunda N olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi N . Başı R sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖKME Nedir?


1 . Dökmek işi.
2 . sıfat Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan: "Dökme su."- .
3 . sıfat Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan: "Dökme buğday. Dökme portakal. Dökme çimento."- .
4 . sıfat Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış: "Dökme soba."- .
5 . denizcilik Dökme yük.

GERÇİ Nedir?

Her ne kadar ... ise de, vakıa: "Mahallen gerçi sakindir, sakindir ama civcivli de bir mahalledir."- S. F. Abasıyanık.

İÇİM Nedir?


1 . İçme işi, içiş.
2 . Bir şey içilirken alınan tat: "Bu çayın rengi yok ama içimi iyi."- .
3 . sıfat Bir yudumda içilecek miktarda olan.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIN Nedir?

Gerekenin veya mantığın tersine olarak, rağmen.

RAĞM Nedir?

İnadına davranma.

RAĞMEN Nedir?

Karşın: "Bütün isteğime rağmen, gerçi bu çocuğa içimi dökmemiştim."- H. E. Adıvar.

A E M N R Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Rağmen,

5 Harfli Kelimeler

Nağme,

4 Harfli Kelimeler

Eman, Enam, Marn, Mera, Name, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Men, Nam, Nar, Nem, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Am, An, Ar, Em, En, Er, Me, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.