RÜÇHAN (TDK)


1 . Üstünlük: "Yugoslav ucuzluğu ile ödediği için nakliyat hususunda büyük bir rüçhan kazanmıştır."- F. R. Atay.
2 . Yeğlik.
3 . Öncelikli.

Rüçhan kelimesi baş harfi R son harfi N olan bir kelime. Başında R sonunda N olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi H , beşinci harfi A , altıncı harfi N . Başı R sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

HUSUS Nedir?


1 . Konu, madde: "Mallarımın idaresi hususunda kendisinden hiçbir yardım esirgemiyorlar."- E. E. Talu.
2 . Özellik, yön: "Şu hususu da gözden uzak tutmamalı."- .

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

NAKLİYAT Nedir?

Taşıma işleri, taşımacılık, °transport.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

ÖNCEL Nedir?


1 . Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, eslaf, ardıl karşıtı.
2 . Önceden yaşamış olanlar.
3 . mantık Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.

ÖNCELİK Nedir?

Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, evleviyet, takaddüm.

ÖNCELİKLİ Nedir?

Önceliği olan.

RÜÇHAN Nedir?


1 . Üstünlük: "Yugoslav ucuzluğu ile ödediği için nakliyat hususunda büyük bir rüçhan kazanmıştır."- F. R. Atay.
2 . Yeğlik.
3 . Öncelikli.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

ÜSTÜNLÜK Nedir?

Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj: "Bunlar kendilerini kıskançlık gibi, üstünlük gibi gençlik hislerine kaptıran hanımlardı."- A. Ş. Hisar.

YEĞLİK Nedir?

Bir şeyin, başkalarından üstün sayılması, rüçhan.

A H N R Ç Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Rüçhan,

4 Harfli Kelimeler

Harç, Narh,

3 Harfli Kelimeler

Çan, Çar, Haç, Han, Har, Hür, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, An, Ar, Ha, Nü, Ra, Üç, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.