PUSARIK (TDK)


1 . Serap.
2 . sıfat Puslu, puslanmış, sisli.

Pusarık kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi U , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı P sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PUSLA Nedir?

.

PUSLU Nedir?


1 . Puslanmış, pusarık, hafif sisli: "Bu soğukta gök puslu, yerler beyaz."- H. Taner.
2 . Üzerinde pus bulunan.

SERA Nedir?

Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser (II).

SERAP Nedir?

Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgım, yalgın, pusarık: "Birdenbire uzakta ... tatlı bir serap gördüm."- M. Ş. Esendal.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SİSLİ Nedir?

Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık: Sisli bir dağbaşı .

A I K P R S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Pusarık,

5 Harfli Kelimeler

Aspur, Kasır, Sapık, Sapkı, Sarık,

4 Harfli Kelimeler

Aksu, Akur, Arık, Asık, Asır, Askı, Irak, Iska, Kapı, Karı, Kars, Kısa, Kupa, Kura, Kurs, Park, Pars, Rakı, Raks, Sarı, Sarp, Sıpa, Sıra, Sırp, Sura,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Arı, Ark, Arp, Ası, Ask, Ira, Irk, Kap, Kar, Kas, Kır, Kup, Kur, Pak, Pas, Pır, Pus, Rap, Rus, Sak, Sap, Sık, Sır, Sup, Sur,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, Ra, Su, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.