PUNTOLAMA (TDK)

Matbaacılıkta bir metnin dizilmesi aşamasında dizgide yapılan düzenleme.

Puntolama kelimesi baş harfi P son harfi A olan bir kelime. Başında P sonunda A olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi U , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı P sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞAMA Nedir?


1 . Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye.
2 . Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, adım, merhale: "Buncağızlar henüz ilk aşk aşamasında."- H. Taner.
3 . spor Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.

DİZGİ Nedir?

Basım için harfleri, kelimeleri, satırları, sayfalar oluşturacak biçimde düzenleme, tertip.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLEME Nedir?


1 . Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
2 . Belirli kurallara göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman.
3 . hukuk Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.
4 . müzik Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.

MATBAA Nedir?

Basımevi: "Bu kitap büyük pederin matbaasında diziliyordu"- H. Taner.

MATBAACI Nedir?

Basımcı, basımevi sahibi.

MATBAACILIK Nedir?

Basımcılık.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A L M N O P T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Potlanma, Toplanma,

7 Harfli Kelimeler

Mantolu, Otlanma, Palamut, Toplama,

6 Harfli Kelimeler

Atomal, Atonal, Matlup, Napalm, Olunma, Onulma, Otlama, Pulman, Tampon, Toplam, Toplum, Ulanma, Unlama, Utanma,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Ampul, Anlam, Aptal, Lapon, Manat, Manto, Matla, Monat, Namlu, Notam, Onama, Otama, Palan, Palto, Patal, Paunt, Plato, Polat, Pomat, Punto, Talan, Tapan, Tapma, Tapon, Tonla, Tonlu, Topal, Topla, Toplu, Tuman, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alma, Alpu, Alto, Amal, Aman, Amut, Anal, Anam, Anma, Anot, Anut, Atma, Atol, Atom, Lama, Lapa, Lata, Lota, Mala, Malt, Mana, Mano, Mapa, Maun, Mola, Mont, Muta, Naat, Nato, Nota, Olma, Olta, Oltu, Onat, Onlu, Onma, Onum, Opal, Otlu,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Alp, Alt, Ama, Ana, Ant, Ata, Aut, Lam, Lan, Lap, Lop, Lot, Lup, Mal, Mat, Mut, Nal, Nam, Nom, Not, Oma, Ona, Pal, Pat, Pot, Pul, Put, Tal, Tam, Tan, Tol, Ton, Top, Tul, Tun, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, At, La, Ol, Om, On, Ot, Ta, Tu, Un, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.