PUF (TDK)

Bezginlik, usanç anlatır.

Puf kelimesi baş harfi P son harfi F olan bir kelime. Başında P sonunda F olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi U , üçüncü harfi F . Başı P sonu F olan 3 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

BEZGİ Nedir?

Süs, bezek.

BEZGİN Nedir?

Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş: "Mecalsiz, bezgin bir hâlde yatağa girdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BEZGİNLİK Nedir?

Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk: "Gider gitmez de teselli kabul etmez bir bezginliğe, üzüntüye düşmüştüm."- R. H. Karay.

USANÇ Nedir?

Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melal: "Çehremde usanç alametlerinin arttığını sezen kâhya sustu."- R. H. Karay.

F P U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Puf,

2 Harfli Kelimeler

Uf,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.