PSİKOLOG (TDK)

Ruh bilimci: "Âdeta mükemmel bir psikolog gibi Nihat'ın zaaflarıyla mücadele etti."- P. Safa.

Psikolog kelimesi baş harfi P son harfi G olan bir kelime. Başında P sonunda G olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi S , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi O , sekizinci harfi G . Başı P sonu G olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMCİ Nedir?


1 . Bilgin.
2 . sıfat, felsefe Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

MÜCADELE Nedir?


1 . Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çalışma, savaş.
2 . Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım: "Bu İslam merkezinde içten içe bir yığın mücadele vardı."- A. H. Tanpınar.

MÜKEMMEL Nedir?


1 . Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane: "Sırtında İngiliz kumaşından karyağdılı mükemmel bir elbise."- R. H. Karay.
2 . zarf Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane bir biçimde: "Birbirinizin yüzüne karşı canciğer olursunuz fakat sekiz on adım ayrıldığınız gibi başka birine mükemmel çekiştirirsiniz."- R. N. Güntekin.

PSİKOLOG Nedir?

Ruh bilimci: "Âdeta mükemmel bir psikolog gibi Nihat'ın zaaflarıyla mücadele etti."- P. Safa.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

ZAAF Nedir?


1 . Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama: "Kendisine zaafımdan ziyade metanetimi gösterdiğim kadın içeriye girdi."- P. Safa.
2 . İrade zayıflığı: "Her Havva kızı gibi övünmek onun da zaafıdır."- H. Taner.

G K L O O P S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Psikolog,

6 Harfli Kelimeler

Pikolo,

5 Harfli Kelimeler

Klips, Kolpo, Kopil, Logos, Polis,

4 Harfli Kelimeler

Kilo, Kils, Klip, Koli, Logo, Piko, Polo, Silo, Slip, Solo,

3 Harfli Kelimeler

Gol, İlk, Kil, Kip, Kol, Lig, Lok, Lop, Pik, Pil, Pis, Pog, Pos, Sik, Ski, Sol,

2 Harfli Kelimeler

İl, İp, İs, Ki, Ok, Ol, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.