PSİKOLENGÜİSTİK (TDK)

Psikolojik görünümler içinde, sözle igili davranışların bilimsel incelenmesi.

Psikolengüistik kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi S , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi İ , onikinci harfi S , onüçüncü harfi T , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı P sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNÜM Nedir?

Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon: "O geniş caddeler bugünkü hazin görünümleriyle nihayet bulurlar. Edebiyatın özlemleri acı bir batkıya uğrar."- S. İleri.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELENME Nedir?

İncelenmek işi.

PSİKOLOJİK Nedir?


1 . Ruh bilimsel.
2 . Ruhsal: "Kısacası, kişnemeyişinin psikolojik olduğu kadar birtakım akla yakın fizyolojik sebepleri de vardı."- H. Taner.

E G K K L N O P S S T Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Lengüistik,

9 Harfli Kelimeler

Egoistlik, Kesintili, Tepkinlik,

8 Harfli Kelimeler

Ekliptik, Elipsoit, Esintili, Etkinlik, İpotekli, Kesinlik, Neolitik, Nispetli, Pintilik, Silkinti, Sineklik, Sinsilik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Ekinoks, Eksikli, Eksilti, Ektilik, Eliptik, Epsilon, Eskilik, Genosit, Genotip, İneklik, İpliksi, İskilip, İstekli, Kesikli, Kesinti, Kinetik, Konsept, Kosinüs, Küpelik, Linotip, Nikelsi, Nitelik, Nükleik, Nükteli, Oksilit, Politik, Sekilik, Selinti, Silikon, Silinti, Sipolin, Tepkili, Tükenik, Üstelik,

6 Harfli Kelimeler

Egoist, Ekinti, Epilog, Esinti, Etkili, Genlik, Gineli, Gitsin, Glüten, İkilik, İkitek, İletki, İliksi, İlinek, İlinti, İlkten, İnilti, İpekli, İpilti, İpotek, İsilik, Kelkit, Kentli, Keskin, Kiklon, Kilise, Kiplik, Kispet, Klinik, Kokpit, Konsül, Kontes, Kostik, Küpeli, Lipsos, Lüknet, Lüpten, Netlik, Nispet, Peklik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Eksin, Elgin, Elgün, Elips, Eskil, Etkin, Etlik, Etnik, Gelin, Geoit, Gotik, İkili, İleti, İlkin, İplik, İspit, İstek, İstop, İtlik, Kelik, Kesik, Kesin, Kesit, Keski, Keton, Kilis, Kilit, Kilsi, Kilüs, Kinik, Kinli, Kitin, Kitle, Klips, Koket, Kolik, Kolit, Konik,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekip, Ekli, Ekol, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Epik, Esik, Esin, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, Gine, Gonk, İken, İkon, İlgi, İlik, İlke, İnek, İnik, İnti, İpek, İpsi, İsli, İsot, İtki, Kent, Kesp, Kile, Kilo, Kils,

3 Harfli Kelimeler

Ego, Eko, Ekü, Elk, Eti, Gen, Gol, Gül, Gün, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Kep, Kes, Ket, Kik, Kil, Kin, Kip, Kit, Kok, Kol, Kot, Kül, Küp, Küs, Küt, Lep, Lig, Lok, Lop, Lot, Lük, Lüp, Net, Not,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Es, Et, Ge, İl, İn, İp, İs, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Ok, Ol, On, Ot, Pe, Se, Si, Te, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.