PSİKASTENİ (TDK)

Saplantıların çoğunun kökünde bulunan akıl ve ruh zayıflığı.

Psikasteni kelimesi baş harfi P son harfi İ olan bir kelime. Başında P sonunda İ olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi S , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi İ . Başı P sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIL Nedir?


1 - Us.
2 - Bellek.
3 - Öğüt, salık verilen yol.
4 - Düşünce, kanı.

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

ÇOĞUN Nedir?

Çok kez, sık sık, ekseriya: "Çoğun içinden geldiği gibi, algıladığım gibi yazıyorum."- S. İleri.

SAPLANTI Nedir?

Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks: "Üstadı bu saplantısından kurtarmak kolay olmamıştı."- H. Taner.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

A E K N P S S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Psikasteni,

9 Harfli Kelimeler

Antisepsi,

8 Harfli Kelimeler

Kapnisit,

7 Harfli Kelimeler

Aseptik, İktisap, İntisap, İstiane, İstinas, İstisna, Kesinti, Sentaks, Spastik,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Apsent, Asepsi, Asetik, Ekinti, Esinti, İnikas, İnikat, İspati, İsteka, İstiap, İstika, Kasten, Kispet, Nekais, Nispet, Pastis, Pektin, Sekans, Sekant, Septik, Tenkis, Tensik, Tensip, Tepkin, Teskin,

5 Harfli Kelimeler

Anket, Antik, Apsis, Asist, Astik, Eksin, Esans, Esasi, Espas, Etkin, Etnik, İntak, İpeka, İskan, İsnat, İspat, İspit, İstek, İtina, Kaset, Kasis, Kasti, Katip, Kesat, Kesin, Kesit, Kitap, Kitin, Nakip, Nakit, Nasip, Nikap, Nisai, Nisap, Nispi, Paket, Panik, Paten, Patik, Penis,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akit, Akne, Akse, Aksi, Apse, Ases, Asit, Atik, Ekin, Ekip, Eksi, Ekti, Enik, Epik, Esas, Esik, Esin, Eski, Esna, Etap, Etik, Etki, İane, İken, İkna, İnak, İnat, İnek, İnik, İnti, İpek, İpka, İpsi, İtap, İtki, Kain, Kani, Kant, Kase,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Eti, İka, İki, İni, İsa, İta, İti, Kan, Kap, Kas, Kat, Kep, Kes, Ket, Kin, Kip, Kit, Nas, Net, Pak, Pas, Pat, Pek, Pes, Pik, Pis, Sak, San, Sap, Sek, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, As, At, Ek, En, Es, Et, İn, İp, İs, İt, Ke, Ki, Ne, Pe, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.