PSİKANALİTİK (TDK)

Psikanalizle ilgili.

Psikanalitik kelimesi baş harfi P son harfi K olan bir kelime. Başında P sonunda K olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi S , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı P sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

PSİKANALİZ Nedir?

Ruhsal çözümleme.

A A K K L N P S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alpinist, Analitik, Antiplak, İltisaki, Kapnisit, Katiplik, Pintilik, Platinsi, Sakinlik, Silkinti,

7 Harfli Kelimeler

Aksilik, Analist, Atiklik, İktisap, İltisak, İnaksal, İntikal, İntisap, İpliksi, İskilip, Kalinis, Kapital, Naiplik, Nasipli, Patiska, Plastik, Saatlik, Silikat, Silinti,

6 Harfli Kelimeler

Alpaks, Antika, Asilik, İkilik, İliksi, İlinti, İnikas, İnikat, İnilti, İpilti, İpsala, İptila, İsilik, İspati, İstiap, İstika, İstila, İtalik, İtikal, Kainat, Kalkan, Kalpak, Kalsit, Kaltak, Kaplan, Kaptan, Kasnak, Kiplik, Klasik, Klinik, Lapina, Lastik, Lisani, Nakisa, Paskal, Pastal, Pastil, Patika, Patlak, Pianta,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Aklan, Akpas, Aksak, Aksan, Alkan, Anlak, Antik, Aplik, Aptal, Askat, Aslan, Astik, Atlas, İkili, İlkin, İntak, İplik, İptal, İskan, İsnat, İspat, İspit, İtila, İtina, İtlik, Kalak, Kalan, Kalas, Kanal, Kanat, Kanka, Kapak, Kapan, Kapik, Kasap, Kasti, Katil, Katip, Kikla,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akik, Akil, Akis, Akit, Akli, Aksi, Alan, Anal, Anka, Apak, Asal, Asap, Asil, Asit, Asla, Asli, Atak, Atik, İkna, İlan, İlik, İnak, İnal, İnat, İnik, İnti, İpka, İpsi, İsal, İsli, İtap, İtki, Kail, Kain, Kaka, Kala, Kalp, Kana, Kani,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Aks, Ala, Ali, Alp, Alt, Ana, Ani, Ant, Asa, Asi, Ask, Ast, Ata, Ati, İka, İki, İla, İlk, İni, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kan, Kap, Kas, Kat, Kik, Kil, Kin, Kip, Kit, Lak, Lan, Lap, Nal, Nas,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, At, İl, İn, İp, İs, İt, Ki, La, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.