Providansiyalizm

Kelime Kökeni : Fransızca

  1. [isim] Kayracılık

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Providansiyalizm kelimesi baş harfi p son harfi m olan bir kelime.Başında p sonunda m olan kelimenin birinci harfi p , ikinci harfi r , üçüncü harfi o , dördüncü harfi v , beşinci harfi i , altıncı harfi d , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi i , onbirinci harfi y , onikinci harfi a , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi z , Başı p sonu m olan 16 harfli kelime.