PROTON (TDK)


1 . Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.
2 . Hidrojen atomunun çekirdeği.

Proton kelimesi baş harfi P son harfi N olan bir kelime. Başında P sonunda N olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi T , beşinci harfi O , altıncı harfi N . Başı P sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATOM Nedir?


1 . Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
2 . halk ağzında Yaprakları üst üste sarılı topak marul.
3 . felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

BİRİ Nedir?

ya da.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

HİDROJEN Nedir?

Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

POZİTİF Nedir?


1 . Olumlu, negatif karşıtı.
2 . matematik Artı.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TANECİK Nedir?


1 . Küçük tane.
2 . fizik Çok küçük boyutlu madde, cisim.

N O O P R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Proton,

5 Harfli Kelimeler

Porno, Porto,

3 Harfli Kelimeler

Not, Pot, Rop, Rot, Ton, Top, Tor,

2 Harfli Kelimeler

On, Ot,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.